Екипът

ЖЕЛЯЗКА ИВАНОВА

/родител, осиновил дете/

ВЕЛИЧКА ДОШЕВА

/психолог, родител осиновил дете/

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА

/родител, осиновил дете/

ДОРА ПРАНГАДЖИЙСКА 

Неорайхиански аналитичен психотерапевт /осиновена/

ГЕРГАНА БОГДАНОВА

Основател на БАОО 

 

ДЕАН ИВАНОВ

/родител, осиновил дете/

Back to Top