Заявка за членство

Ако припознавате своите възгледи в дейността на организацията, един от начините да ни подкрепите е като станете наш член.

Членове на БАОО могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да споделят целите и задачите на Сдружението, съгласни са с настоящия устав, редовно заплащат месечен членски внос в размер на 2 лв. и имат желание да подпомагат дейността и развитието на организацията.

За да станете член на Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ е необходимо първо да се запознаете с устава на сдружението. Ако сте съгласни с него и приемате да го спазвате и подкрепяте дейността ни, попълнете формата по-долу, с което заявявате желанието си да станете наш член. В срок от 1 месец ще получите отговор от нас.

Back to Top