Гергана Богданова

geri

Гергана Богданова е социален работник. Има богат опит в работата на системата за закрила на детето.

Създава и участва в управлението на  Българска асоциация „Осиновени и осиновители” – БАОО. В сферата на осиновяването  работи активно по създаване, обучение и последваща супервизия на екипи от специалисти за работа с групи за взаимопомощ на кандидат-осиновители, родители-осиновители и осиновени хора. Подкрепя и консултира  родители, осиновили деца и осиновени хора при правилното разкриване на тайната на осиновяване и издирване на биологичен произход. Супервизор и обучител на екипи работещи в Комплексите за социални услуги за деца и семейства и Центрове за обществена подкрепа в страната.

Щастливи сме, че след 65 години тайна на осиновяването, тишината бе нарушена. През последните години темата е всестранно, диалогично и многопластово разисквана. Виждаме как ден след ден мечтите ни повлияват нашите действия, защото не е достатъчно само да мечтаеш. Мечтите трябва да стават реалност. Удоволствие е да слушаме как обществото започва да говори за осиновяването. Да наблюдаваме и участваме в създаването на нови групи за взаимопомощ. Все повече родители, осиновили деца и осиновени хора вече познават и отстояват правата си. Не се чувстват жертва на обстоятелствата, а овладяват механизмите, чрез които да ръководят случващото се в живота им.

Всички ние в БАОО продължаваме да мечтаем и да работим за по- добро общество.

Back to Top