Начало

За Нас

От 2004 г. Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ - БАОО подпомага родители, пристъпили към осиновяване, и осиновени хора, които имат нужда от подкрепа. В резултат на дейността ни в страната постепенно се създава общност от семейства, осиновили деца, които взаимно се подкрепят и обменят добри практики за отглеждане и възпитание на децата. Ние работим активно за толерантно, хуманно и цивилизовано отношение у гражданското общество към осиновените и техните родители. Убедени сме, че осиновяването не е срамен акт, а нещо прекрасно, което трябва да се споделя и показва! Искаме срещу думата „осиновяване“ в речника да стои думата „любов“, защото осиновяването е именно това.

БАОО не преследва политически, синдикални или религиозни цели.

Щъркелов ден

Щъркелов ден е денят, в който детето среща своите родители и се празнува с торта, свещички, подаръци и много добри приятели.По този начин децата свикват, че имат две важни дати в първите години на живота си. Едната е денят, в който са родени, а другата - срещата със своето семейство. Така децата и техните приятели научават, че да си осиновен е прекрасно.

Национална информационна седмица

Ежегодна инициатива на БАОО с цел повишаване информираността на обществото относно осиновяването. По време на националната информационна седмица БАОО организира много събития в различни градове в страната, провежда срещи с осиновени хора, семейства с осиновени деца и специалисти, работещи по темата. Осъществяваме форуми и кръгли маси с различни структури от държавния сектор. 
Всяка година към инициативата ни се присъединяват все повече колеги от цялата страна и организират дни на отворени врати за осиновяването, беседи, конкурси, много празници и игри за деца и родители. Експерти консултират гражданите по въпроси, свързани с процедурата.

Най-ново

 • Среща на кандидат-осиновители и родители в гр. София

  Среща на кандидат-осиновители и родители в гр. София

  Покрай работилничките за мъниците намерихме ценни минутки да обменим мисли, идеи и потърсим съвет за родителството, но срещите с бъдещи и настоящи мами и татковци вече ни липсват. Ще се радваме да ви посрещнем в събота 17.02.2018 г. от 11 ч. до 13 ч. в гр. София и да поговорим за осиновяването, ежедневните бисерчета, които ни подаряват...
 • Становище на БАОО във връзка с промените в Системата за прием на ученици в първи клас в София

  Становище на БАОО във връзка с промените в Системата за прием на ученици в първи клас в София

  Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ изразява своята позиция по предложените промени в Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община: Съгласно направените предложения като водещ критерий при разпределението на подалите заявления деца за първи клас в съответното училище се предвижда да бъде вземан предвид постоянния или настоящия...
 • Промяна ще ощети осиновените деца и децата от многодетни и приемни семейства при кандидатстването им в първи клас в София

  Промяна ще ощети осиновените деца и децата от многодетни и приемни семейства при кандидатстването им в първи клас в София

  Столичният Общински съвет предлага промени в системата за прием на ученици в първи клас, като основен мотив за това е Решение № 440/20.12.2017 г. на Комисия за защита от дискриминация, според което част от социалните критерии са дискриминационни. Според предложените промени изцяло ще отпаднат допълнителните 20 точки за осиновените деца, както и тези от многодетните...
 • Фокус-група: Как държавата участва в осиновителния процес?

  Фокус-група: Как държавата участва в осиновителния процес?

  Всяка година Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ участва в подготовката на Бележника на Националната мрежа за децата, оценяващ до каква степен държавата изпълнява ангажиментите си към децата, като разработва темата осиновяване. Освен оценката, която даваме през личния и професионален опит, отново ще проведем фокус-група, посветена на участието на държавата в осиновителния процес, която ще се проведе в...
 • Становище на БАОО по отношение на предложените законодателни промени в майчинството при осиновяване

  Становище на БАОО по отношение на предложените законодателни промени в майчинството при осиновяване

  Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ внесе в Министерство на труда и социалната политика своето становище по отношение предложените промени в Кодекса на труда, касаещи майчинството при осиновяване: „Съгласно мотивите към законопроекта с него се цели да се осигури равнопоставеност между осиновителите на деца до 5-годишна възраст. Предвид горното следва да Ви информираме, че предвижданите изменения...

Back to Top