Становище на Българска Асоциация Осиновени и Осиновители относно отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст(чл. 164 от Кодекса на труда) и отпуск за при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст(чл. 164б. КТ)

Становище на Българска Асоциация Осиновени и Осиновители относно отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст(чл. 164 от Кодекса на труда) и отпуск за при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст(чл. 164б. КТ)

Коментарите са изключени за Становище на Българска Асоциация Осиновени и Осиновители относно отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст(чл. 164 от Кодекса на труда) и отпуск за при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст(чл. 164б. КТ)

 

Считано от 01.01.2014г., с нов чл.164б от Кодекса на труда е дадена възможност на работничка или служителка, която осинови дете, навършило 2-годишна възраст, при условията на пълно осиновяване, да ползва отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
Родителите, осиновили дете имат право на отпуск съответно обезщетение при осиновяване на дете до 2-годишна възраст, съответстващо на същото право при биологичните родители.
Въпросът се поставя за случаите, в които при осиновяване на детето същото е на възраст, наближаваща с месец или дори дни крайната възраст за ползването на отпуска – например 1 г. и 10 или 11 месеца, при което на практика осиновителите ще ползват отпуск в размер на месец или няколко дни, като същевременно не могат да се ползват от специалния вид отпуск за осиновяване на деца от 2-5 год. възраст, тъй като децата не са я навършили.
БАОО счита, че ползването на отпуск при осиновяване спомага на семейството за адаптация и социализиране на децата в новата среда. Когато осиновяването настъпва в по-голяма възраст на детето, то преживява изключително драматично и тревожно тази промяна. Точно поради тази причина е предоставен и целевият платен отпуск, но родителите от посочената категория не могат да се ползват от него.
Същото е и с деца, навършили 5-годишна възраст при осиновяването.
Принципно положение в правото е, че в случаите, когато се предоставят права на ограничен кръг субекти, определени по конкретен критерий – в случая правото на отпуск за раждане, отглеждане и осиновяване на деца, винаги има някаква граница (до 2г възраст и между 2 и 5 годишна възрасguide-to-adoption-servicesт) и е възможно да се появят гранични хипотези, при които прилагането на съответната норма да се обезсмисли или да доведе до не целен от законодателя, но в крайна сметка несправедлив резултат.

Българска Асоциация Осиновени и Осиновители предлага законодателна промяна в две насоки:

1. За граничните хипотези, като коментираната, когато от времето за отпуск за отглеждане на дете до 2 год. остават например по-малко от 6 м. (което е според специалистите минимално необходимото време за осиновените деца да се адаптират към новата семейна среда, връзки и отношения), да се предвиди възможност за частично ползване и на част от отпуска за осиновяване на дете, така че общият размер да е в рамките на 1 година, с което се постига целта на закона.

2. Да отпадне горната възрастова граница, която в момента е 5 години.
Считаме, че такава подкрепа трябва да получават всички осиновители, тъй като този отпуск е целеви и не е пряко свързан с възрастта на детето, а със задоволяване на специфични нужди, свързани с адаптацията му в новата семейна среда и ежедневно интензивно участие на родителите в този изключително важен процес. Най-вече при по-големи осиновени деца промяната в средата и посещаването на детско или предучилищно заведение веднага след осиновяването, когато не е имало никаква възможност то постепенно да се адаптира и да приеме средата и хората в нея, често е особено тежко преживявана, включително и възприето от тях като ново изоставяне. Независимо от възрастта на децата, би следвало правото на отпуск за осиновяване на дете да се предостави на всички осиновители именно с цел преодоляване на периода на адаптация, каквато е и целта на този отпуск.

Back to Top