Семинари Инсайт в подкрепа на осиновените деца

Семинари Инсайт в подкрепа на осиновените деца

Коментарите са изключени за Семинари Инсайт в подкрепа на осиновените деца

Инсайт е независима образователна организация, която предлага семинари за  възрастни, деца, тийнейджъри и бизнес професионалисти в цял свят.

Семинари Инсайт са учене чрез преживяване, адресирано към цялостната човешка същност – физическа, емоционална, мисловна, духовна. Те са своеобразно пътешествие към личностна трансформация, която да подкрепи хората да живеят пълноценно и свободно, в хармония със собствените цели и ценности, така че да постигат по-голям успех във всяка област от живота.

Интерактивните семинари за деца и тийнейджъри обхващат темите за приятелството, взаимоотношенията в семейството, общуването, ефективната комуникация и свързаност, създаването на мир в себе си и в света, ангажираност и самооценка, развиване на положително отношение и изграждане на доверие в собствените сили, прошка, даване и получаване.

Семинари Инсайт учредяват  Специална стипендия по Програма „Бъди“, насочена към деца и тийнейджъри, които са осиновени, деца в неравностойно положение, деца загубили свой родител или семейство, в служене на обществото.

Пет деца ще имат възможността да получат пълно финансиране, а всички останали частично.

Предстоящите Семинари Инсайт са:

Родителите могат да заявят участие на техните осиновени деца или да получат повече информация за събитията, като се свържат директно със Семинари Инсайт по телефон или e-mail.

Back to Top