Искам детето ми да има гарантирано право да узнае своите КОРЕНИ

Искам детето ми да има гарантирано право да узнае своите КОРЕНИ

Коментарите са изключени за Искам детето ми да има гарантирано право да узнае своите КОРЕНИ

Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ настоява да бъде гарантирано правото на осиновените за достъп до информация за биологичния им произход и родствени връзки, без да са необходими доказателства на „важни обстоятелства“, изисквани към момента, съгласно чл. 105 от Семейния кодекс.

Моето дете не беше в „коремчето“ ми!
Растяло е в тялото на „една“ жена,
плод на семето на „един“ мъж,
носи ДНК на двама непознати!
Вероятно има кръвни братя, сестри, роднини …

… и когато моето дете стане пълнолетно,
и когато то усеща потребност за това,
искам то да има гарантирано право
да узнае своите КОРЕНИ!

Картичката можете да видите тук.

Back to Top