Общността и съда в Ямбол и Хасково в подкрепа на промяната на чл. 105 от СК

Общността и съда в Ямбол и Хасково в подкрепа на промяната на чл. 105 от СК

Коментарите са изключени за Общността и съда в Ямбол и Хасково в подкрепа на промяната на чл. 105 от СК

На 01.10.2018 г. гр. Ямбол бе домакин на Националните информационни седмици за осиновяването със събитие в залата на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“. Екипът на БАОО бе подкрепен от адвокат Жанета Бюйлекова, която представи опита си в делата по чл. 105 от Семейния кодекс. Практиката на българските съдилища по отношение на достъпа до биологичния произход показва, че минимална част от делата са решени в полза на осиновените хора. В резултат на кампанията, подета от Българска асоциация „Осиновени и осиновители“, за връщане за ново обсъждане на законопроекта за промяна на Семейния кодекс, наскоро Старозагорския Окръжен съд излезе с решение в полза на осиновена жена и уважи правото й на информация за биологичния произход:

„Налице са и важни причини по смисъла на закона за уважаване на молбата – правото да познава своя произход, биологичните си родители и роднинския им кръг, както и превенция срещу възможността от обвързване или сключване на брак от страна на нейните низходящи с биологични родственици, които обстоятелства са основателна причина и право за зачитане на личния й и семеен живот, закрепено в чл. 8 от Европейската Конвенция за защита правата на човека и основните свободи, приета от Съвета на Европа още през 1951 г. и ратифицирана от Република България през 1992 г., станала част от нашето национално законодателство.“

На 02.10.2018 г. в Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Хасково се състоя поредната среща, част от Националните информационни седмици за осиновяването. В събитието се включиха представители на Окръжния съд – Хасково съдиите Милена Дечева и Жулиета Серафимова, които подкрепиха необходимостта от промяна на чл. 105 от Семейния кодекс и правото на осиновените хора да познават корените си, но в много от старите дела липсва информация или са унищожени при пожар или други бедствия. За 5 г. Хасковския окръжен съд е разгледал 6 дела за достъп до информация за биологичния произход, като едва 2 са с положителен изход.

В подкрепа на инициативата за промяна на законодателството се обръщаме към всички осиновени хора, които биха желали да се обърнат към съда за разрешаване на достъп до информация за биологичния произход или такъв вече им е отказан, да се свържат с нас на контактите, посочени на нашия сайт.

Back to Top