КЗД: съществува дискриминация по отношение на отпуска за отглеждане на осиновени деца

КЗД: съществува дискриминация по отношение на отпуска за отглеждане на осиновени деца

Коментарите са изключени за КЗД: съществува дискриминация по отношение на отпуска за отглеждане на осиновени деца

Скъпи родители и кандидат-осиновители, както знаете Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ – БАОО от години се опитва да убеди законодателя, че е необходим целеви отпуск за осиновяване. Като част от Национална мрежа за децата – НМД, ние многократно засягахме темата в ежегодния доклад „Бележник – какъв е средният успех на държавата в грижите за децата?“. Всяка година темата присъства и в дебатите между специалисти и родители по време на Националните информационни седмици за осиновяването.  По инициатива на родители, осиновили деца, в началото на 2016 г. бе създадена и Петиция в подкрепа за целеви отпуск за осиновяване, която се подписва и до днес.  През изминалите години многократно сме се срещали с различни представители на Министерство на труда и социалната политика – МТСП, Министерство на правосъдието, Парламент, Конституционен съд и Омбудсман с конкретни искания и доводи за нуждата от законодателни промени,  но до момента от всички държавни институции получихме подкрепата само на Омбудсман Мая Манолова.

Разбира се, не се отказахме – последната ни стъпка бе жалбите и сигналите до Комисия за защита от дискриминация – КЗД.

Днес с радост споделяме, че усилията ни не са били напразни. В решението си от проведеното заседание на 05.07.2017 г.  по жалба на Петя Векова – майка, осиновила детето си на 1 г., КЗД се произнася в подкрепа на твърденията ни и установява непряка дискриминация по признак „възраст“ за децата под 2-годишна възраст и налага принудителни мерки на ответната страна – МТСП.

Скоро очакваме развитие по още три преписки, по които са приключили проверките и ще бъдат разгледани в общо заседание. Казусите им са сходни с този на Петя Векова, като две от тях са лични жалби на родители, осиновили децата си на около годинка, а третият е по сигнал на Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ с твърдението че всички деца, които се осиновяват на възраст под 2 и над 5 години са дискриминирани. Именно с това се надяваме да има положително развитие и за по-големите деца.

Решението на Комисията за защита от дискриминация е голяма крачка напред в борбата ни за регламентиране на целеви отпуск за осиновяване и се надяваме на положително решение в интерес на децата и адаптацията им в първите месеци у дома.

Най-актуалното по темата можете да следите в специално създадената фейсбук страница „За време с мама“ . За нас е ценно  вашето мнение, подкрепа и идеи.

Ето какво гласи решението:

„УСТАНОВЯВА, че въведената с чл. 164б от КТ горна възрастова граница от 5 години не представлява дискриминация по смисъла на ЗЗДискр.

УСТАНОВЯВА, че чрез въведените привидно неутрални разпоредбите на чл. 163 и 164 от КТ и кореспондиращите им чл. 50 и чл. 53а от КСО е допуснато по-неблагоприятното третиране, както на жалбоподателката Петя Векова, така и на всички останали осиновители на деца под 2-годишна възраст, което по смисъла на чл. 4, ал.3 от ЗЗДискр. представлява непряка дискриминация на основата на признак възраст.

НАЛАГА на основание чл. 7б, ал.1, т.1 от ЗЗДискр. на министерството на труда и социалната политка принудителни административни мерки, като предписва на длъжностното лице – министъра на труда и социалната политика, да предприеме мерки по чл. 10 и чл. 11 от ЗЗДискр., чрез които да бъде изравнено положението на всички осиновители на деца до 5-годишна възраст, като внесе за разглеждане в Народното събрание законопроект с цел изменение и допълнение на КТ и КСО.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.67, ал.2 от ЗЗДискр. тримесечен срок, считано от влизане в сила на настоящото решение, в който адресатът на принудителните административни мерки на настоящото решение – министъра на труда и социалната политика, да предприеме мерки за изпълнението им и да уведоми Комисия за защита от дискриминация.“

В момента тече 14 дневен срок за обжалване.

Тема с продължение…

Back to Top