Проект „Да не отхвърлим за втори път едно дете“

Проект „Да не отхвърлим за втори път едно дете“

Коментарите са изключени за Проект „Да не отхвърлим за втори път едно дете“

Родители, осиновили деца ще съчиняват приказки за лека нощ, чрез които темата осиновяване ще стане по-близка до децата. Събраните творби ще се обединят в книга  „Тайната! Нашите приказки за лека нощ“.

Целта е да се помогне на много хора, които все още не са успели да намерят начин да съобщят на децата си, че са осиновени. Подобно издание ще излезе за пръв път на български език и създаването му представлява първи реален опит за оказване на помощ на огромната група от хора, осиновили дете“, обясни Гергана Богданова от „Българскатаасоциация Осиновени и Осиновители“ /БАОО/. По думите й чрез тези приказки детето от малко свиква да различава ясно, че това да родиш и да отгледаш рожба е съвсем различно нещо. Истории, в които се разказват случки за котенца, отгледани от кучета, на птиченца, снесени в чуждо гнездо и отгледани с различните си братя, биха били адекватни на стремежа на специалистите от организацията за въвеждане в тайната на осиновяване от ранна детска възраст.

Проучванията на БАОО сочат, че у нас все още грубо се разкрива „тайната на осиновяване” пред осиновените деца. Това много често се случва в неподходящ момент, от неподходящи хора, което предизвиква преживяване на стрес и оставя трайни следи на психично страдание.

Българска асоциация Осиновени и Осиновители работи по проект за превенция на изоставянето на деца от осиновителни семейства „Да не отхвърлим за втори път едно дете” по програма „Вяра в децата и семейството”, финансиран от Фондация  „Лале“ и Фондация „Оук“. В продължение на две години специалистите на БАОО ще организират и провеждат групи за взаимопомощ на семействата, осиновили деца. Предвижда се да бъдат обхванати над 5000 семейства осиновители и кандидат-осиновители, както и много осиновени хора. В Габрово проектът ще работи съвместно със Сдружение „ИМКА“ – управляващ Център за обществена подкрепа в града.

Back to Top