Скъпи приятели,
На 18 май 2015г., Българска Асоциация Осиновени и Осиновители – БАОО, навършва 11 години.
През 2004г, когато създадохме организацията никоя институция в страната не бе чувала, че осиновените имат желание да издирват своите корени. Малко хора се замисляха и за трепетите на родителите да имат дете, за първите мигове вкъщи и подкрепата след осиновяването. Идеята за създаването на БАОО бе на няколко ентусиасти, осиновени хора и родители осиновили деца, които в началото създадоха малка общност за подкрепа. Споделените страхове, надежди и опит бяха толкова силни за нас, че си казахме – не е честно да запазим това познание само за себе си. Родителите, чрез придобитата вече житейска мъдрост искаха да сложат край на дългите питания „Кое е детето ми? Какви гени носи в себе си? Как да му кажем, че не сме негови биологични родители? Как ще живеем, ако ни намрази? Какво ще кажат хората?“ и още много неизказани въпроси.
Създадохме и интернет сайт www.baoo-bg.org в който участват всички, които желаят да са полезни с професията си или с житейския си опит. В този сайт още през 2004г разработихме и специална рубрика „Търся те“, чрез която се откриха много хора. В нея всеки можеше да сподели своя опит, както и да отправи кратки послания към биологичните си родители. Въпреки, че години по-късно името бе взаимствано и употребено с друга цел, нашата roditeli3мисия продължи!

В момента на страницата можете да се запознаете със всички специалисти работещи по темата в станата. Да свалите видео, брошури, наръчници, статистика, кампании, литература и се информирате за групите за взаимопомощ.
За нас е важно обществото да разбира и цени уникалността на всяко дете. Да се съобразява със специфичната му уязвимост, както и да уважава ценностите на семейството и правото му да взема решения за своите деца.
Днес, 11 години по-късно сме щастливи, че заедно с нас са прекрасните момичета от КЪДЕ СИ ?? Обединени и твърдо решени да постигнем облекчаване на режима и процедурата за упражняване правото на информация за биологичния произход, при зачитане правата и интересите на всички засегнати страни, най- после изглежда, че сме на финала.
В резултат на публичната изява на двете неуморни и всеотдайни момичета от КЪДЕ СИ ? Подкрепа на осиновените деца търсещи своите биологични родители! Министерството на правосъдието започна да разглежда промени в Семейния кодекс.
Официално ще публикуваме общо ни становище с предложения за промени в СК, което излиза от общата ни практика. Предложените от нас изменения и допълнения имат за цел не да предоставят безконтролно и абсолютно право на осиновените и осиновителите да получават информация за биологичния си произход, като се игнорират интересите на обществото като цяло, както и правата на биологичните родители и възможните други биологични родственици, а да коригира уредбата в посока именно постигане на баланс между всички тях, какъвто понастоящем липсва.

Благодарим за дългогодишната подкрепа на всички колеги (Национална мрежа за децата, Фондация „Движение на българските майки“, Международна социална служба, Фондация Лале и Фондация Оук, Сдружение „Самаряни“–Стара Загора, Сдружение „Дете и пространство“, ИСДП, Фондация за осиновени и осиновители „Палечка“, ИМКА Габрово, Фондация “Социални практики в общността” – Пазарджик, Фондация „Асоциация Анимус”, Фондация „За нашите деца“ и много други) приятели, съмишленици и журналисти!
Заедно с Вас поставихме основата за промяна на обществените нагласи към темата осиновяване и към осиновените деца и техните родители.
Мисията ни продължава! Нека спомогнем за получаване помощ и подкрепа, но и за качествена информация за процеса на осиновяване и изграждане на чувствителност и разбиране към семействата, осиновили деца.