Център за обществена подкрепа гр.Бургас

Център за обществена подкрепа гр.Бургас

Коментарите са изключени за Център за обществена подкрепа гр.Бургас

Център за обществена подкрепа гр.Бургас

гр. Бургас, к-с Братя Миладинови, ул. „Дрин”№ 9, тел./факс: 056/ 53 04 05, e-mail: cop_bs@abv.bg
Работно време:  от 8,30 до 12,30 часа и от 13,00 до 17,00 часа.

Работещи с родители, осиновили деца и кандидати за осиновители са Нели Ненова – психолог  и Деспина Кондева -психолог.

Back to Top