Българска Асоциация Осиновени и осиновители- БАОО издаде Сборник в подкрепа на родителите, осиновили дете. Първите дни у дома, част от проект „Да не отхвърлим за втори път едно дете“, съфинансиран от програма „Вяра в децата и семейството“ на Фондация Лале и Фондация ОУК 2014-2016г
Книжката е събрала различни материали за посрещането на детето и първите му мигове вкъщи: възрастовите кризи и особеностите на осиновените P1190682деца, примерни приказки за лека нощ, въвеждащи темата осиновяване, споделени лични истории, съвети на специалисти, как да говорим с детето за осиновяването и списък с контакти на специалисти и групи за взаимопомощ в страната. Замислена като набор от материали, които да подкрепят родителите, осиновяващи дете в първите дни и седмици след осиновяването. Тя в никакъв случай не изчерпва всички възможни индивидуални теми, които могат да възникнат, но маркира основни въпроси. За да определи съдържанието, екипът използва като основа въпросите поставяни от родителите, осиновили дете в консултации, групи за взаимопомощ и материали от интернет пространството. Опитали сме да ги обобщим и да съберем базисни материали, които да имат практическа стойност.

Книжката можете да изтеглите от линка по долу

Knijka BAOO