Промени в законодателството, касаещи правата на осиновяващите родители

Промени в законодателството, касаещи правата на осиновяващите родители

Коментарите са изключени за Промени в законодателството, касаещи правата на осиновяващите родители

Скъпи родители и кандидат-осиновители, в края на 2016 г. Народното събрание прие промени в Кодекса на труда (КТ) и Кодекса за социалното осигуряване (КСО), които до известна степен разширяват правата на осиновяващите родители и влизат в сила от 01.06.2017 г.

С новата разпоредба на чл. 163, ал. 9 от КТ се дава право на бащите да ползват 15 дни отпуск при осиновяване на дете, което досега беше възможно само при раждане. Отпускът се ползва при осиновяване на дете до 5 г. възраст при условията на пълно осиновяване от деня на предаване на детето за осиновяване. Други допълнения в закона дават възможност на майката, осиновила дете, при определени условия да прехвърля отпуска за неговото отглеждане на бащата или на техните родители.  Майките, осиновяващи сами, също могат да се ползват от това право като в този случай отпускът може да бъде прехвърлен на един от родителите на майката.

За съжаление регламентирания отпуск при осиновяване все още остава непроменен и касае само децата, осиновявани на възраст между 2 и 5 години, което поставя в позиция на дискриминация децата извън тази група и техните родители. Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ продължава борбата си за приемане на целеви отпуск при осиновяване без това да е обвързано с възрастта на детето към момента на осиновяването. Ако желаете да споделите личен опит, разберете повече или ни подкрепите в каузата, може да се свържете с нас на e-mail: baoo@abv.bg.

 

Back to Top