Национални информационни седмици за осиновяването в Силистра, Добрич, Шумен и Варна

Национални информационни седмици за осиновяването в Силистра, Добрич, Шумен и Варна

Коментарите са изключени за Национални информационни седмици за осиновяването в Силистра, Добрич, Шумен и Варна

Националните информационни седмици за осиновяването стартираха със събития в Силистра, Шумен, Добрич и Варна. На 5-ти и 6-ти октомври екип на БАОО се срещна със специалисти от Регионалните дирекции „Социално подпомагане“, Отделите „Закрила на детето“, представители на Приемна грижа, колеги от ЦОП и КСУДС, кандидат-осиновители, родители, осиновили деца и осиновени хора. Акцентите в дискусиите бяха:

  • промените в Семейния кодекс, които са внесени за обсъждане в Народното събрание;
  • съдебната практика при търсене на биологичен произход;
  • подготовката на кандидат-осиновителите и нуждата от по-задълбочено проучване на тяхната мотивация и нагласи;
  • обсъдихме добрите практики в подготовката на децата за осиновяване и международния опит в областта на осиновяването;
  • колегите в социалната сфера споделиха необходимостта от промяна в законодателството и съгласуването на нормативните актове, за да не се получават „пробойни“ в системата и възможности за забавяне на процеса по осиновяване на деца, лишени от родителска грижа.

На 5 октомври бе Ден на отворените врати в КСУДС Шумен, в който специалисти и членове на групата за подкрепа се срещнаха с интересуващите се от темата осиновяване.

Благодарим за подкрепата и интереса към темата осиновяване!

Back to Top