Национален информационен ден за осиновяването ще се проведе в Плевен

Национален информационен ден за осиновяването ще се проведе в Плевен

Коментарите са изключени за Национален информационен ден за осиновяването ще се проведе в Плевен

Национален информационен ден за осиновяването ще се проведе в Плевен, съобщиха от пресцентъра на Община Плевен.На 26.09.2014г. Център за обществена подкрепа (ЦОП) при Община Плевен ще бъде домакин на организирания от Българска Асоциация Осиновени и Осиновители (БАОО) и Национална мрежа за децата (НМД) Национален Информационен Ден за Осиновяването.
Доставчик и управляващ орган на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” е Община Плевен. Основната цел на Центъра е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.
С осъществяването на първия Национален информационен ден за осиновяването паралелно в 15 града в страната искаме да насочим общественото внимание към темата за осиновяването, какви са предизвикателствата пред него, какво може да бъде променено, къде и как родителите и кандидат-осиновителите могат да получат подкрепа.
В същия ден ще се представи дейността на ЦОП в подкрепа на осиновяването, като по този начин се осигури възможност на повече хора – граждани, родители, осиновили деца, кандидати за осиновители и осиновени млади хора, да получат консултация за вълнуващите ги въпроси, както и при желание да сформират групи за взаимопомощ
За всички нас това е възможност да говорим заедно и отправим едни и същи послания към деца и семейства. Отварянето на пространство за разговори, както със специалисти, така и в семейството, предоставя възможност за формиране нагласа за толерантно, хуманно и цивилизовано отношение към осиновяването.
Поканата ни е насочена към: Представители на медиите, професионалисти, граждани, родители, осиновили деца, кандидати за осиновители и осиновени млади хора. Откриването ще започне в 8. 45ч. От 9.00ч.-12.00ч. и 13:00ч.-16:00ч. ще се проведат консултации по осиновяването: Въпроси свързани със законодателната рамка на процедурата по осиновяване – консултант: социален работник Анна Ковачева, среща с психолог и прожекция на филм за осиновяването.

Back to Top