Национален информационен ден за осиновяването

Национален информационен ден за осиновяването

Коментарите са изключени за Национален информационен ден за осиновяването

Моето бебе

Първият в България Национален информационен ден за осиновяването ще се проведе на 26 септември 2014 г., организиран от Българската Асоциация Осиновени и Осиновители – БАОО и Национална мрежа за децата. Желаещите да осиновят дете и осиновители, които вече са направили това, могат да посетят 19 центъра, които са подготвили специална програма – ще бъдат представени добри практики, съвети как да се справят с предизвикателствата, как могат да им помогнат групите за взаимопомощ и много други.
„Идеята да създадем този ден в България е продиктувана от желанието ни да окуражим семействата да пристъпят към осиновяване и да им кажем къде могат да потърсят подкрепа. В тази връзка създадохме онлайн регистър на сайта на БАОО, който дава информация за всички организации и специалисти, работещи за осиновяването, предоставя разнообрази материали по темата, както и къде в страната има създадени групи за взаимопомощ на родители, осиновили деца.“, разказа Гергана Богданова, председател на асоциацията.
„Актът на осиновяване означава да приемеш не само детето, но и неговата история, каквато и да е тя. Няма дете, което не е подходящо за осиновяване. Има деца, които не са готови за среща с осиновители и осиновители, които не са наясно с желанието си за дете. Най-големият дар за едно дете е да му дадем корени и криле“, каза Весела Банова, психоаналитик, председател на Управителния съвет на Национална мрежа за децата. В пресконференцията взеха участие и Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата, Свилена Паленкова, психолог от фондация „За Нашите Деца“ и Деница Тодорова, специалист „Социална дейност“ в Институт по социални дейности и практики (ИСДП).
737 деца са били осиновени през миналата година в страната, а кандидатите да станат осиновители са били 1470. В регистъра за осиновяване до юли 2014 г. има вписани 3248 деца.

Back to Top