Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ към Фондация „Асоциация Анимус”

Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ към Фондация „Асоциация Анимус”

Коментарите са изключени за Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ към Фондация „Асоциация Анимус”

Местоположение:

гр. София 1233, кв. Банишора, ул. Лада № 2

тел. 02/8130250

e-mail: ksuds@animusassociation.org

уеб сайт: http://www.animusassociation.org/

Фондация „Асоциация Анимус” управлява КСУДС след спечелване на конкурс към Столична община. В КСУДС са развити две услуги, насочени към повишаване благосъстоянието на децата и семействата, а именно Център за обществена подкрепа и Звено „Майка и бебе” за настаняване на майки с бебета. В Центъра за обществена подкрепа се предлагат различни програми, свързани със социално- психологическо консултиране както на деца, така и на родители.

Всички предоставяни услуги са безплатни.

В Центъра се развиват три програми за работа по теми, свързани с осиновяването:

1. Обучение на кандидат – осиновители

Цел на обучението е участниците да бъдат подготвени за процедурата по осиновяване, да разбират поведението на детето, свързано с личната му история и опит преди осиновяването, както и как да разговарят с него по отношение на осиновяването.

Груповото обучение е целодневно и се провежда в два неработни дни. Груповият формат на работа предоставя възможност за споделяне на собствен опит на участниците и взаимна подкрепа.

Преди да бъдат включени в групово обучение, с кандидат-осиновителите се провеждат четири индивидуални консултации, като целта е да се даде пространство за обсъждане на нагласите, мотивацията и очакванията към осиновяването, както и да се даде възможност кандидат – осиновителите да споделят своите емоции, притеснения и въпроси.

2. Консултативни програми за осиновени деца и техните родители

Цел на психологическата работа с родителя е да се внесе разбиране по отношение поведението и преживяванията на детето, както и да се даде пространство за обсъждане на неговите преживявания и емоции, свързани с родителстването.

При психологическата работа с осиновени деца основния акцент е поставен върху изграждането на доверителна връзка и предоставяне на защитено пространство, където детето има възможност да споделя и изследва целия спектър от чувства, които изпитва. Друга посока на работа е да се подкрепят силните страни на детето и изграждането на позитивен Аз образ.

3. Консултативни програми за осиновители, обмислящи разсиновяване

В консултациите с осиновители, обмислящи разсиновяване, се изследват причините, довели до кризата във взаимоотношенията, както и възможността връзката да бъде подобрена. Според индивидуалните потребности на семейството режимът на работа може да е интензивен в кризисния период.

Back to Top