Екип

ЖЕЛЯЗКА ИВАНОВА

/родител, осиновил дете/

ВЕЛИЧКА ДОШЕВА

/родител, осиновил дете/

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА

/родител, осиновил дете/

ГЕРГАНА БОГДАНОВА

Основател на БАОО

Back to Top