Дискусионен форум „Гласът на осиновеното дете“

Дискусионен форум „Гласът на осиновеното дете“

Коментарите са изключени за Дискусионен форум „Гласът на осиновеното дете“

 

Шестите Национални информационни седмици за осиновяването стартираха на 24.09.2019 г. с Форум „Гласът на осиновеното дете“, организиран съвместно от Българска асоциация „Осиновени и осиновители (БАОО) и Националния алианс за социална отговорност (НАСО). Фокусът на дискусията бе анализ на проблемите, тенденциите и възможностите за положителни промени във всеки етап от осиновителния процес. Да се покажат добрите практики в обучението на кандидат-осиновителите, подкрепата за родителите и подготовката на децата за осиновяване.

На форума участие взеха Ева Жечева, представител на Националния Омбудсман, Цветанка Бахчеванджиева и Детелина Котевска от Агенцията за социално подпомагане, Анита Дичева от Министерство на правосъдието, специалисти от НПО сектора, родители-осиновители и осиновени хора.

Недка Петрова (НАСО) и Величка Дошева (БАОО) представиха резултатите от проучване, направено сред 32 доставчика на социални услуги от цялата страна, което е насочено към изследване на случаите на прекратяване на осиновяването и извеждането на осиновени деца от семействата. Макар и непредставително, то дава добра основа за анализ на причините и възможностите за решение.

Анкетираните посочват, че за 2018 г. и първите 6 месеца на 2019 г.:

  • са предоставили услуги на 159 осиновени деца;
  • 41 деца са в двугодишния период на проследяване след осиновяването;
  • за 21 деца съществува риск от прекратяване на осиновяването и повторно изоставяне;
  • 26 осиновени деца са изведени от семейството и са настанени в услуги от резидентен тип.

Мненията относно прекратяване на осиновяването са полярни, като мненията „За“ и „Против“ тази правна възможност са еднакви. Специалистите се обединяват около становището, че обучението на кандидат-осиновителите е недостатъчно и е наложително то да бъде увеличено като обем и времетраене. Също така да бъде въведено ограничение за възрастта на кандидат-осиновителите или разлика във възрастта между тях и осиновените деца. Според споделения опит трудностите във взаимоотношенията идват при по-голяма възрастова разлика родител-дете.

Като резултат от дискусията, в която се включиха Величка Дошева (БАОО), Желязка Иванова (БАОО), Недка Петрова (КСУДС – Пловдив), Мария Атанасова (ЦОП – Бургас), Инна Бранева (супервизор и обучител), Петя Яначкова и Вяра Панайотова (Фондация „За нашите деца“), Нели Ганчева (Сдружение на агенции за международни осиновявания), Живка Айрянова (ЦОП – Средец) и др., се наложиха следните изводи и препоръки:

  • Гарантиране на качествено обучение и подготовка на специалистите, които работят с кандидат-осиновители, родители-осиновители и осиновени деца, както и на екипите в съветите по осиновяване.
  • Неотложна промяна на цялостния подход спрямо оценката, обучението и критериите за одобрение на кандидат-осиновителите и задълбочено изследване на тяхната мотивация.
  • Подкрепа за кандидат-осиновителите в периода на изчакване на предложение за дете и изследване на динамиката в семейните отношения и възможните промени в нагласите. Адекватна подкрепа за семействата в двугодишния период след осиновяването.
  • Изработване на програма за подготовка на децата за осиновяване в подкрепа на адаптацията им към новата семейна среда.

В заключителната част на форума Живка Айрянова (ЦОП – Средец) и Петя Яначкова (Фондация „За нашите деца“) представиха добрите практики на двете организации за подготовка на децата за осиновяване и обучение на кандидат-осиновители.

Очакваме посланията на форума да влязат в дневния ред на законодателите, а всички специалисти, работещи по темата осиновяване, да си напомнят на чия страна са: охраняването на социалната система, опазване авторитета на родителите или децата. В тази конфигурация предимството е на правата и интересите на децата, а не запазването на баланса между всички страни.

Back to Top