гр. Търговище – Комплексът за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/

гр. Търговище – Комплексът за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/

Коментарите са изключени за гр. Търговище – Комплексът за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/

Комплексът за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ гр. Търговище, управляван от Международна социална служба – България, предоставя социални услуги в общността. Част от услугите са насочени към подкрепа на осиновяването. Ние като професионалисти сме запознати с проблемите и темите, които вълнуват осиновителите и кандидат-осиновителите. В стремежа си да бъдем пълноценни партньори от 2013г. сформирахме група за взаимопомощ на осиновители и кандидат-осиновители. Срещите на групата се провеждат на територията на КСУДС гр. Търговище веднъж месечно. По време на срещите се обсъждат теми по предварителна заявка или възникнали в процеса на работа. Предоставя се пространство за вентилиране на чувства и емоции.
Комплекс за социални услуги за деца и семейства  гр. Търговище, кв. Запад 3, тел. 0601/6-11-40
Нела Димитрова – психолог
Директор КСУДС – Георги Григоров 0895662273

Back to Top