Група за родители на деца от 7 до 16 годишна възраст ИСДП София

Група за родители на деца от 7 до 16 годишна възраст ИСДП София

Коментарите са изключени за Група за родители на деца от 7 до 16 годишна възраст ИСДП София

Центровете за обществена подкрепа при Сдружение ИСДП в град София предоставят социални услуги в общността в подкрепа на родители и осиновители. В тази връзка Ви уведомяваме, че през месец октомври 2014 г. ще стартира група за Позитивно Родителство.

Програмата за позитивно родителстване се опитва да подкрепи обучението на родители, което е базирано на резилианс подход, т.е. да развива уменията на родителите да бъдат родители, да ги подкрепи в изпълнението на тази роля като се развият техните умения за общуване, доверие и приемане на детето, както и да се използват техните ресурси. Програмата е разработена като е съобразена с основните постулати на позитивното родителстване и с концепцията за ефективното общуване, разработени от д-р Томас Гордан. По същество програмата има за цел да допринесе за изграждане на доверие между родителя и детето, да подкрепи връзката и общуването между родител и дете по позитивен начин, както и да подкрепи родителя във възпитанието на детето, без употреба на насилие като се помага на родителя да придобие и развие алтернативни позитивни стратегии.

Групата е предназначена за родители/лица полагащи грижи за деца в тийнейджърска възраст, които биха искали да подобрят своите умения за позитивно общуване с подрастващите, в т.ч. осиновителски семейства, приемни семейства, възрастни от разширеното семейство, участващи в процеса по отглеждане и възпитание на деца;

Екипът обучители е съставен от професионалисти – психолози и социални работници, с опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на родители и семейства.

За удобство на нашите клиенти групата за родители се провеждат в съботен ден, като всеки месец се организира нова група. За месец октомври, груповата както следва:

Време на провеждане

11 октомври 2014г.-събота от 10.00 до 13.30 ч.

18 октомври 2014г.-събота от 10.00 до 13.30 ч.

25 октомври 2014г.-събота от 10.00 до 13.30 ч.

Сградата на Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска” № 175

Желаещите да вземат участие в група за Позитивно Родителство могат да подадат заявление в Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене за издаване на направление за ползване на социална услуга в някой от двата Центъра при Сдружение ИСДП или чрез заявление за включване в групова програма до директора на ЦОП.

Допълнителна информация можете да получите всеки работен ден между 09.00 – 17.30 ч. на място в Центровете ни за обществена подкрепа или в телефонен разговор.

Център за обществена подкрепа ж.к. „Надежда І”, ул. „Сава Филаретов” № 23, тел. 02/9361026

Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска” № 175, тел. 02/ 9 20 42 38

Back to Top