Група за подкрепа на осиновители ИСДП София

Група за подкрепа на осиновители ИСДП София

Коментарите са изключени за Група за подкрепа на осиновители ИСДП София

Цели на групата

 • Създаване на защитено психологическо пространство, в което семействата/родители на осиновени деца да могат да споделят трудности и успехи.
 • Обмен на информация между участниците за всичко, което е свързано с грижата за осиновените от тях деца
 • Място и време за рефлексия /когнитивна и емоционална/
 • Получаване на взаимна емоционална подкрепа от участниците в групата чрез съпреживяване и споделяне.
 • Създаване на общност, която има своята виталност и след приключването на сесиите
 • Обмен на информация и формулиране на заявки към екипа от специалисти/ социални работници, психолози/ работещи със семействата с посредничеството на фасилитатора
 • Придобиване на нови знания относно:
 • Специфики на деца с институционален опит
 • Адаптация на детето в осиновителското семейство
 • Кога и как да кажем на детето, че е осиновено
 • Име и идентичност на осиновеното дете
 • Произход и табу
 • Траур и траурна реакция
 • Привързаност – формиране на привързаност
 • Вторични ползи от осиновяването, Поставяне на граници
 • Темата за различието
 • Темата за дисфункцията
 • Следосиновителен синдром и криза на двойката
 • Феноменът разсиновяване

Център за обществена подкрепа ж.к. „Надежда І”, ул. „Сава Филаретов” № 23, тел. 02/9361026

Център за обществена подкрепа ул. „Пиротска” № 175, тел. 02/ 9 20 42 38

Аглика Данова

Психолог

Back to Top