В Центъра за обществена подкрепа „Зора” гр.Панагюрище подкрепят осиновителите

В Центъра за обществена подкрепа „Зора” гр.Панагюрище подкрепят осиновителите

Коментарите са изключени за В Центъра за обществена подкрепа „Зора” гр.Панагюрище подкрепят осиновителите

Вече трета година в Центъра за обществена подкрепа „Зора” се осъществяват срещи на сформираната през 2012год. група за взаимопомощ на «Кандидат – осиновители, осиновители и осиновени хора».

Водещи на групата са социалните работници от ЦОП «Зора» Дидка Поибренска и Кънчо Гюнов, при които кандидатите за осиновители преминават задължителното си обучение. На срещите на групата има практика да се канят и външни експерти.

Директорът на „Зора” Красимира Русинова и социалният работник Дидка Поибренска разказват, че в групата се постига доверителна връзка между участниците, на която хората пречупват стереотипа за тайната на осиновяването и осиновяването като тема табу в семейството и в общността като цяло.

В началото на всяка календарна година в групата за взаимопомощ на «Кандидат – осиновители, осиновители и осиновени хора» екипа от ЦОП провежда анкета, с цел установяване нагласите и предпочитанията на участниците за: честота на срещите на групата, тематиката която биха искали да бъде обсъждана и необходимостта от външно експертно мнение, съобразно посочената проблематика.

Членовете на сформирана в ЦОП «Зора» група се увеличава с всеки кандидат – осиновител, преминал задължителното си обучение в Центъра, като разбира се, участието в групата има доброволен характер.

Eдин от най-обсъжданите въпроси по време на срещите на групата, пораждащ притеснения у членовете, е дали и кога да бъде споделено с децата, че са осиновени.

Нерядко, споделяйки опит помежду си, осиновителите неусетно намират разрешение на проблемите си, допълват служителите на Центъра, а това е удовлетворяващо за нас, като социални работници т.к. целта на сформираната в ЦОП група за взаимопомощ на «Кандидат – осиновители, осиновители и осиновени хора» бе да предоставим защитено пространство и професионална подкрепа в посока за споделяне и информиране на участниците в групата.

Десет са семействата формиращи групата в Центъра, а от няколко месеца в срещите на групата взимат участие и най-малките й членове – осиновените деца.

Фондация „Социални практики в общността“ – Пазарджик
Център за обществена подкрепа „Зора“ – Панагюрище
адрес: ул. „Кръстьо Гешанов” №5
телефон: 0357 620 23
е-поща: cop.pg@mail.bg
уебстраница: www.fondacia-spo.blogspot.com

Back to Top