Внесен е Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, касаещ достъпа до информация за биологичния произход и прекратяване на осиновяването

Внесен е Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, касаещ достъпа до информация за биологичния произход и прекратяване на осиновяването

Коментарите са изключени за Внесен е Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, касаещ достъпа до информация за биологичния произход и прекратяване на осиновяването

На 27.01.2023 г. група народни представители от парламентарната група на „Продължаваме промяната“ внесоха Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс (СК) в частта Осиновяване. Предложените промени, касаят два от „най-щекотливите“ въпроси в осиновяването: достъпа до информация за биологичния произход и прекратяване на осиновяването.

Промененият текст на чл. 105  от СК прецизира и разширява съществено възможностите на осиновените хора да получат достъп до информация за биологичния си произход. Премахната е ограничаващата норма, която предвижда това да се случва само при „важни обстоятелства“, даваща възможност на съдилищата за разнопосочно тълкуване и разнородна практика в ущърб на осиновените хора. Промяната в СК разширява и кръга лица, които имат право да получат право на информация. Тази разпоредба е особено важна в случаите, когато основеният е починал и неговите наследници биха желали да получат информация за неговия произход.

Чл. 105, (1). Осиновителите, навършилият осемнадесет години осиновен, неговите низходящи, съпруг/съпруга могат да поискат от окръжния съд , постановил решението за допускане на осиновяването, да им бъде предоставена информация за произхода на осиновения.

(2) Окръжният съд в съдебно заседание при закрити врата, след като изслуша рождените родители на осиновения без негово присъствие, и заключението на прокурора, се произнася с решение. По изключение, изслушване на рождените родители на осиновения не се извършва в случаите, когато те не могат да бъдат намерени по реда на Гражданския процесуален кодекс или са починали.

(3) Решението на окръжния съд може да се обжалва от молителя и да се протестира от прокурора.

(4) Всички държавни органи и учреждения, които съхраняват информация за произхода на осиновения или касаеща лично него, са длъжни да я предоставят на поискалия информацията, когато съдът е постановил разкриването на данните със съдебно решение.

Предложените промени са началото на дълго чакан и много необходим процес на промяна на законодателството, който да гарантира изконното право на осиновения човек да познава своя произход. Те са и в съответствие с Конвенцията за защита правата на човека и изконните свободи, европейската и световна практика по тази тема.

Внесеният законопроект за изменение на СК има за цел да прецизира и ограничи възможностите и случаите, в които да бъде допускано прекратяването на осиновяването. Това е действие със сериозни емоционални последици върху осиновеното дете и паралелно със законодателните промени е наложително разработване и прилагане на политика за подкрепа на осиновителните семейства.

 

Back to Top