БАОО стартира проект „Не си сам! Осиновителите сме навсякъде“ в подкрепа на семействата, пристъпили към осиновяване

БАОО стартира проект „Не си сам! Осиновителите сме навсякъде“ в подкрепа на семействата, пристъпили към осиновяване

Коментарите са изключени за БАОО стартира проект „Не си сам! Осиновителите сме навсякъде“ в подкрепа на семействата, пристъпили към осиновяване

Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ стартира нов проект: „Не си сам! Осиновителите сме навсякъде“, финансиран от родителите от група БАОО София, в помощ на семействата, пристъпили към осиновяване. На 07.02.2017 г. се срещнахме със специалисти от ИСДП гр. София, Фондация „Приятели 2006“, ЦОП Бъдеще и Фондация „За нашите деца“, които са  наши дългогодишни партньори в ежегодните ни инициативи Щъркелов ден и Национална информационна седмица за осиновяването. На срещата обсъдихме нуждата от по-голяма подкрепа за кандидат-осиновителите и готовността на родители, част от БАОО, доброволно да се включат в обученията за кандидат-осиновители и подпомогнат процеса, като споделят личен опит и преживявания. Тази идея се роди именно защото на всички нас, минали през процеса осиновяване, срещата с реални родители по време на курсовете ни липсва най-много. Контактът с хора, вече минали по пътя, би дал повече увереност на кандидатите за това, което им предстои, да разберат, че не са сами в очакването и притесненията си и могат да разчитат на споделен опит и подкрепа.

Всички изразиха готовността си за съвместна работа в помощ на осиновяването в България. Ако сте родител, който иска да подкрепи хората, тръгващи сега по пътя на осиновяването, или организация, желаеща да се присъедини към проект „Не си сам! Осиновителите сме навсякъде“ можете да се свържете с нас на e-mail address: baoo@abv.bg и да обсъдим възможностите за съвместна работа.

Back to Top