Тайната на осиновяване в българското кино

Тайната на осиновяване в българското кино

Коментарите са изключени за Тайната на осиновяване в българското кино

<iframe width=“853″ height=“480″ src=“https://www.youtube.com/embed/4RvgLPvogZs“ frameborder=“0″ allowfullscreen></iframe>

„Щурец в ухото“ е български игрален филм (комедия) от 1976 година на режисьора Георги Стоянов, по сценарий на Никола Русев. Оператор е Ивайло Тренчев.
Двама младежи решават да напуснат родното си село и да отидат да живеят в големия град.По пътя двамата приятели имат възможност да се срещнат очи в очи с многообразието на живота. Виждат щедра отзивчивост и всеотдайност, но и дребна подлост и егоизъм. Така стават свидетели на една история за осиновяване и неправилно разкриване на тайната на осиновяване.Болката и страданието на цялото семейство.
По неофициална статистика над 2 милиона българи са част от темата осиновяване.Личните истории на родители, осиновили деца и осиновени хора и до днес са обект на съседски коментари и грубо вмешателство, което често води до разрив във семейните взаимоотношения и причинява психическо страдание.
Проучванията на БАОО сред родители, осиновили деца в цялата страна показват, че все още в българското общество съществува дискриминационно и неглижиращо отношение към темата “осиновяване”. Това се отразява неблагоприятно върху цялостното положение на осиновяващите семейства, като ги поставя в позиция на изолация. От децата в тези семейства се очаква да проявят проблемно поведение, което довежда до отрицателни обществени нагласи спрямо тях и до порочната практика произхода на детето да бъде разкрит от външни за семейството хора.
Истинското семейство не е това, с което ни свързват гените, а това, с което ни свързва сърцето!
Осиновяването е дългоочаквана среща и обмен, които не се случват лесно и за двете страни.
Бъдете толерантни!

Българска Асоциация Осиновени и Осиновители препоръчва на всички родители, осиновили дете да не създават тайна на осиновяването. Ако такава все пак вече съществува , е добре да я разкрият пред детето в подходяща възраст и по подходящ начин, така че то да не престане да се чувства част от семейството и рода, нито излъгани или предадено.

Тайната на осиновяване няма връзка с правото на осиновените да получат информация за биологичен произход!

БАОО настоява и работи в посока на промяна на законодателството към облекчаване на режима и процедурата за упражняване правото на информация за биологичен произход, при зачитане правата и интересите на всички засегнати страни!

Back to Top