Националният омбудсман отваря темата за чл. 105 от Семейния кодекс

Националният омбудсман отваря темата за чл. 105 от Семейния кодекс

Коментарите са изключени за Националният омбудсман отваря темата за чл. 105 от Семейния кодекс

През изминалата седмица Националният омбудсман г-жа Диана Ковачева организира изнесена приемна в Стара Загора и се срещна с 30 граждани, които я сигнализираха за различни проблеми.

Адвокат Жанета Бюйлекова, представител на Българска асоциация „Осиновени и осиновители, запозна г-жа Ковачева с разнопосочното прилагане на чл. 105 от Семейния кодекс, касаещ достъпа на осиновените хора до информация за техния биологичен произход. В резултат Националният омбудсман ще иска тълкувателно решение от ВКС и ще настоява за промени в Семейния кодекс пред министъра на правосъдието. Казусът касае установяването на произход и разкриване тайната на осиновяването. България е една от малкото държави, която не спазва международните стандарти и към този момент тайната за осиновяване все още съществува. Разкриването й у нас може да се случи единствено по съдебен ред. Критериите за взимането на подобно решение обаче са твърде широки, поради което в един случай съдът разрешава, а в друг отказва. „Въпросът тук е свързан с противоречивото прилагане на чл. 105 от Семейния кодекс. Ще проучим с моя екип дали има подобна противоречива практика у нас. Внимателно ще анализираме в този процес дали съдилищата прилагат пряко член 8 от Европейската конвенция за защита на основните права и свободи. Ако установим проблеми в тази посока, ще сезираме ВКС с искане за тълкувателно решение и ще изпратим препоръка до министъра на правосъдието за промени в Семейния кодекс“, подчерта Ковачева.

Източник: Агенция Фокус

Back to Top