Център за обществена подкрепа Карнобат

Център за обществена подкрепа Карнобат

Коментарите са изключени за Център за обществена подкрепа Карнобат

гр. Карнобат, ул. „Алекси Нейчев“ №14  Директор – Данаела Милкова, тел. 0882003111
Обучител на кандидат осиновители – Теодора Янева , тел. 0879819195  E-mail: cop_karnobat@abv.bg

Център за обществена подкрепа Карнобат е създаден през 2011г. В него работят директор, психолог, двама социални работници и педагог. Услугите, които предлага ЦОП Карнобат са:  Обучение на кандидати за осиновители и приемни родители и Консултиране и подкрепа на родители, осиновили деца; Психологическо консултиране; Социално консултиране и посредничество; Работа с деца с образователни затруднения; Работа с деца в риск; Семейно консултиране и работа със семейства в риск; Пре-натална и пост-натална грижа; Превенция срещу насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, неглижиране и насилие;  Работа с деца и младежи от специализирани институции или услуги от резидентен тип; Поддържащо обучение на утвърдени приемни родители; Подкрепа в процеса на реинтеграция; Изготвяне на оценка на родителски капацитет.

 

Back to Top