Център за обществена подкрепа ИМКА Габрово

Център за обществена подкрепа ИМКА Габрово

Коментарите са изключени за Център за обществена подкрепа ИМКА Габрово

От 2014г по проект на Българска Асоциация Осиновени и Осиновители-БАОО, „Да не отхвърлим за втори път едно дете”, финансиран от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“ в ЦОП ИМКА гр. Габрово е създадена група за взаимопомощ на родители, осиновили деца. Групата осигурява пространство за срещи, помощ и взаимопомощ на кандидат – осиновители, семейства, осиновили деца и осиновени за справяне с възникналите въпроси и проблеми.

Тя е отворена и основана на доброволен и толерантен принцип на участие.

Участниците спазват конфиденциалност, както и етични правила и норми.

Психолог: Евелина Цветанова: e-mail: evelin_ymca@abv.bg

Сдружение „ИМКА“ Габрово, Център за обществена подкрепа

адрес: ул. „Тимок“ №2, Габрово, 5300 телефон: 066 805 419

моб. телефон: 087 912 36 88, 089 789 82 76

е-поща: office@ymca-gabrovo.org

уебстраница: www.ymca-gabrovo.org

Back to Top