Център за обществена подкрепа гр.Ямбол

Център за обществена подкрепа гр.Ямбол

Коментарите са изключени за Център за обществена подкрепа гр.Ямбол

 Гр. Ямбол, ул. Търговска 120, Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, Атанаска Бонева – директор , тел: 046 622056, специалисти : Николай Петков – соц. работник, Росица Александрова – психолог, emajl: centar_deca@abv.bg

Услуги – обучение на кандидат осиновители, подкрепа на семейства с осиновени деца и работа с децата

Back to Top