Фондация за осиновени и осиновители „Палечка“

Фондация за осиновени и осиновители „Палечка“

Коментарите са изключени за Фондация за осиновени и осиновители „Палечка“

Фондация за осиновени и осиновители „Палечка” предлага психологическо консултиране и психотерапия на всички участници в осиновяването, както и обучения на различни професионалисти (психолози, педагози, социални работници) относно спецификите на осиновени и осиновители. Фондация „Палечка” предлага също супервизии на специалистите от помагащите професии относно работата им с осиновени деца и техните родители, както и групи за подкрепа и взаимопомощ на осиновени, осиновители и кандидат-осиновители.

Страница във Facebook: https://www.facebook.com/fondacia.palechka

За контакти:

Теодора Танева – председател на Фондация „Палечка“, психолог и психотерапевт, тел. 0878 688 926

Надежда Милева – психолог и психотерапевт, тел. 0898 592 376

Милена Вълканова – психотерапевт под супервизия, тел. 0887 587 207

Back to Top