Фокус-група: Как държавата участва в осиновителния процес

Фокус-група: Как държавата участва в осиновителния процес

Коментарите са изключени за Фокус-група: Как държавата участва в осиновителния процес

На 21.01.2017 г. Българската асоциация „Осиновени и осиновители“ съвместно с нашите приятели от Фондация „Надежда за малките“ проведохме фокус-група, за да обсъдим участието на държавните институции в осиновителния процес и в каква степен подпомагат и подкрепят родители, кандидат-осиновители и деца. Чухме мнението на семействата и специалистите и дискутирахме по проблемите. Изготвихме и онлайн анкета, която ни дава възможност да стигнем до повече хора и да проучим тяхната информираност, нагласи и опит. Анализът на резултатите и събраните мнения ще бъдат включени в изработването на оценката в Бележника за напредъка на държавата в грижата за децата за 2017 г. по отношение на осиновяването.

Back to Top