Сдружение ИМКА, Габрово

Сдружение ИМКА, Габрово

Коментарите са изключени за Сдружение ИМКА, Габрово

УСЛУГИ В ПОДКРЕПА НА ОСИНОВЯВАНЕТО ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Сдружение ИМКА:

Сдружение ИМКА в Габрово има дългогодишна традиция в осъществяването на дейности и инициативи в подкрепа на различни целеви групи деца и младежи, включително деца и младежи в риск и деца и младежи, пребиваващи, напускащи или напуснали институциите на територията на община Габрово – ДДЛРГ “Христо Райков” и ДМСГД в Габрово.

През 2006-2008 година с реализацията на проекта „ИМКА- грижа-предоставяне на комплекс от услуги базирани в общността за деинституционализация и независим живот“, който бе реализиран с финансовата подкрепа на програма ФАР, екипът на Сдружението обогати опита си и натрупа практика в областта на предоставяне на социални услуги в общността за деца и младежи в риск и техните семейства и в частност – в провеждане на оценка и обучение на кандидати за приемни родители, обучение и консултиране на кандидат – осиновители, консултиране и подкрепа на деца в приемна грижа и на осиновени деца.

Сдружение ИМКА-Габрово е доставчик на социална услуга в общността Център за обществена подкрепа в Габрово. Предоставянето на услугата стартира на 06.03.2009 г. с подписването на договора за възлагане на осъществяването на услугата ЦОП, N 83-ЗСД-09/ от 06.03.2009г. В края на 2013 година срокът на договора за предоставяне на услугата е удължен за 3 години с анекс № 4/13.12.2013г.

Услуги:

Подкрепа за осиновяване:

  • Обучение на кандидат – осиновители;
  • Подкрепа за осиновители и за деца в процеса на осиновяване и след осиновяване;
  • Подкрепа за адаптиране на дете в семейството след осиновяване.

Специалисти:

Психолог: Евелина Цветанова: e-mail: evelin_ymca@abv.bg;

Социален работник: Теодора Цонева;

Педагог: Мариана Димитрова;

Директор: Антоанета Янкабакова

Контакти: 5300 ул. Тимок 2 Габрово

Телефони: 066 805419

0879123688

e-mail: office@ymca-gabrovo.org

Back to Top