Сдружение „Еквилибриум“ – Русе

Сдружение „Еквилибриум“ – Русе

Коментарите са изключени за Сдружение „Еквилибриум“ – Русе

Комплексът за социални услуги за деца и семейства/КСУДС/ – Русе, управляван от Сдружение„Еквилибриум” в партньорство с Община Русе и Клуб „Отворено общество” от 2009 г., предоставя социални услуги в общността в подкрепа на осиновяването на деца. Във връзка с изпълнение на провежданата политика от МТСП за закриване на ДМСГД и ДДЛРГ в РБългария и деинституциолизацията на децата, отглеждани там, екип от специалисти от КСУДС обучава и подкрепя кандидат-осиновители, осиновители и осиновени.

До 2010 г. в КСУДС-Русе функционират две групи – на кандидат-осиновители и на осиновителите и техните деца. В групите се работи за информиране, подпомагане и насочване на бъдещите и настоящите родители-осиновители. С цел оптимизиране на работата през 2012 г. двете групи са обединени в една. Задължителното обучение на кандидат-осиновители, съгласно чл.26, ал.5, от Наредба №РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване, се организира съобразно желанията и възможностите на клиентите, в рамките на задължителния минимум часове – 4 дни по 10 учебни часа.Прилагайки модела на успешни европейски програми за обучение на осиновители, водени от собствения си опит, както и от желанието на клиентите, специалистите от КСУДС започват да провеждат дневните сесии през няколко дни /от 3 до 7/. Клиентите споделят, че така могат да осмислят в дълбочина разглежданите теми, да ги обсъдят с близки и приятели, да натрупат наблюдения, да структурират допълнителни въпроси. Основните методи, използвани в обученията са добре познати – презентации, интерактивни игри, работа в малки групи, дискусии, но най-впечатляващи за участниците остават срещите им със семейство осиновители и осиновените им деца, както и с приемни семейства, което не е изискване по програмата. В диалог с тях кандидат-осиновителите се убеждават, че приемните родители са техни партньори в грижата за децата им, а не съперници.

В края на задължителното обучение на кандидат-осиновителите се предлага да се включат в действащата „Осиновителска група“. Срещите на групата „Осиновители“ се провеждат веднъж месечно в ден неделя, като денят, часът и мястото, времетраенето на сесията остават непроменени в годините. Учебната година на групата започва от септември и продължава до юни и в порядъка на десет сесии се работи върху десет теми, избрани от участниците. Паралелно с групата на родителите се провеждат структурирани занимания с техните деца /на възраст от 1 до 8 години/. Наред с традиционните теми, разглеждащи адаптационния период, тайната в осиновяването, възпитание и отношение родители-деца, най-вълнуващи остават съвместните сесии с децата – годишната среща, празничните срещи за Коледа и Великден. В традиционната годишна среща „Приятели на осиновяването“ се включват кандидат-осиновители, осиновители, осиновени деца, техните близки, приемни родители, приемни деца и много приятели. С всяка година участниците, емоциите и преживявания стават все повече и повече.

Целта на практиката е да изгради подкрепяща мрежа между кандидат-осиновители, осиновители и приемни родители на територията на община Русе с цел улесняване прехода на детето от приемна грижа към осиновяване.

Допълнителна информация

www.eq-bg.org

Back to Top