Светлина в тунела за целеви отпуск за осиновяване

Светлина в тунела за целеви отпуск за осиновяване

Коментарите са изключени за Светлина в тунела за целеви отпуск за осиновяване

Има светлина в тунела! Радваме се да споделим, че Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ получи пълната подкрепа и на омбудсман Мая Манолова! Чудесно е, че в държавата има институции, които мислят за най-добрия интерес на децата.

Ето и кратък цитат  от становището на омбудсмана:

„Още в началото бих искала да отбележа, че за мен като национален омбудсман, призван да защитава правата и свободите на гражданите със специален фокус върху правата на децата, Вашите искания са справедливи и намират опора не само в антидискриминационното законодателство, но и в специалното законодателство, гарантиращо правата и интересите на децата.“

и

„Оспорваната от вас регламентация, не отчита най-добрия интерес на осиновените деца, извън групата от 2 до 5 години. Споделям Вашите аргументи, че това е изключително важен период за семейството и детето и това е специфична, различна ситуация от раждането и отглеждането на дете от биологични родители. Смятам, че именно тази специфика не е била отчетена от законодателя. Създава се убеждението, че при регламентирането на тази хипотеза, водещи са били финансовите аргументи, а не правозащитните стандарти“.

Омбудсман Манолова пое ангажимент да изпрати препоръка към министъра на труда и социалната политика за стартиране на законодателна инициатива!  Всички сме наясно, че това е само едно добро начало. Нека направим каквото зависи от нас за да доведем началото до успешен край.

Back to Top