Първият Национален информационен ден за осиновяването обединява 15 града в страната

Първият Национален информационен ден за осиновяването обединява 15 града в страната

Коментарите са изключени за Първият Национален информационен ден за осиновяването обединява 15 града в страната

Българска Асоциация Осиновени и Осиновители – БАОО и Национална мрежа за децата организират на 26 септевмри 2014 г. първия Национален информационен ден за осиновяването, който ще се проведе в 15 града в страната. В него ще се включат 19 центъра, предоставящи услуги в подкрепа на деца и семейства, всеки от които е подготвил специална програма.

През 2013 г. в България са били осиновени 737 деца, а кандидатите да станат осиновители – 1470. В регистъра за осиновяване до юли 2014 г. има вписани 3248 деца.

Повишаване на чувствителността и информираността на обществото към темата осиновяване и насърчаване на формирането на общности от родители, осиновили деца, които взаимно да се подкрепят и подпомагат са сред основните цели, които организаторите на събитието си поставят.

„Идеята да създадем този ден в България е продиктувана от желанието ни да окуражим семействата да пристъпят към осиновяване и да им кажем къде могат да потърсят подкрепа. В тази връзка създахоме онлайн регистър на сайта на БАОО, който дава информация за всички организации и специалисти, работещи за осиновяването, предоставя разнообрази материали по темата, както и къде в страната има създадени групи за взаимопомощ на родители, осиновили деца.“, разказа Гергана Богданова, председател на БАОО.

„Актът на осиновяване означава да приемеш не само детето, но и неговата история, каквато и да е тя. Няма дете, което не е подходящо за осиновяване. Има деца, които не са готови за среща с осиновители и осиновители, които не са наясно с желанието си за дете. Най-големият дар за едно дете е да му дадем корени и криле“, каза Весела Банова, психоаналитик, председател на Управителния съвет на Национална мрежа за децата.

По време на пресконференцията изказвания направиха още Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата, Свилена Паленкова, психолог от фондация „За Нашите Деца“ и Деница Тодорова, специалист „Социална дейност“ в Институт по социални дейности и практики (ИСДП).

Back to Top