Проучване на обществените нагласи по отношение на осиновяването

Проучване на обществените нагласи по отношение на осиновяването

Коментарите са изключени за Проучване на обществените нагласи по отношение на осиновяването

На 26.09.2016 г. Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ представи резултатите от изследване на обществените нагласи към осиновяването, част от проектa „Да не отхвърлим едно дете за втори път“, финансиран от Фондация Лале и Фондация ОУК. Проучването е уникално за България и отразява до каква степен обществото ни е толерантно към осиновяването, склонни ли сме да погледнем отвъд стереотипите и доколко сме чувствителни към проблемите на родителите и техните осиновени деца.

Нека заедно спомогнем за по-толерантното и цивилизовано отношение към осиновяването. Да променим нагласите у нас и да повлияем върху това този процес да се случва по по-добър начин.

Резултати от проучване на общественото мнение

Поръчител: Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ (БАОО)

Изпълнител: JTN Research (Джей Ти Ен Рисърч ЕООД)

Цели на проучването

 Да оцени знанията на анкетираните по въпроси, свързани с осиновяването в България;

 • Да измери възприятията на анкетираните по отношение на статута на осиновени и осиновители в българското общество;
 • Да провери в каква степен различни обективни и субективни фактори обуславят личното отношение на анкетираните към осиновени и осиновители;
 • Да индикира субективното възприятие на анкетираните по отношение на етноса на осиновените;
 • Да отчете важността на различни обективни фактори при вземане на решение за осиновяване;
 • Да набере и анализира данни относно субективното виждане на респондентите по повод различни стереотипи на отношение спрямо осиновени, осиновители и родители, оставящи децата си за осиновяване;
 • Да провери степента на готовност за участие в дарителска кампания за популяризиране на осиновяването в България и да засече евентуалните очаквания към такава кампания;

МЕТОДОЛОГИЯ

Тип на изследването: Количествено

Метод на събиране на данни: Онлайн интервю със собствен онлайн респондентски панел (CAWI – Computer-Assisted Web Interview)

Вид на извадката: Квотна, национално представителен баланс по пол, възрастова група, местожителство

Обем на извадката: 800 интервюта

Реализация на теренна работа: 4 април – 11 април 2016г.

Оценки на ОСИНОВЯВАНЕТО КАТО ПРОЦЕС

За 92% от анкетираните осиновяването е по-добрата алтернатива от настаняване в центрове от семеен тип и дългосрочна приемна грижа;

 • 69% считат, че осиновяването е важен за обществото въпрос;
 • според 82% от извадката, Държавата трябва да координира процеса по осиновяване, съвместно с всички заинтересновани страни в обществото (неправителствени организации, сдружения и други);
 • 77% от интервюираните са на мнение, че семействата, които не могат да имат деца поради репродуктивни проблеми, трябва да осиновяват;

 толерантността на обществото

 •  56% считат, че българското общество е толерантно към осиновителите, но само 46% са съгласни, че българското общество е толерантно към осиновените. Тези резултати показват, че субективно в обществото осиновителите се третират с повече разбиране и толерантност в сравнение с осиновените;

 тайната на осиновяване

 •  42% от анкетираните посочват, че ако оставеното за осиновяване дете желае, след като навърши пълнолетие, то трябва да знае кои са биологичните му родители, без значение дали те са съгласни да бъдат разкрити;
 • 29% са на мнение, че трябва да е законово възможно братя и сестри от един биологичен родител, да могат да се откриват;
 • 71% считат, че правата на децата, оставени за осиновяване са с по-голяма важност от желанията на „биологичните“ родители по отношение на тайната на осиновяване;
 • 69% от респондентите смятат, че детето трябва да знае, че е осиновено;
 • Според 63% от интервюираните, родителите, осиновили дете трябва да му кажат, че е осиновено , когато преценят, че то е готово за това;
 • Други 24% са на мнение, че разкриването пред детето, че е осиновено трябва да се случи възможно най-рано;

Възприятия относно осиновители и осиновени

Проучването откри сериозни индикации за разминаване между декларираните и реалните възприятия и отношение на анкетираните към осиновители и осиновени. При директно зададени въпроси, свързани с приемането и третирането на осиновени и осиновители, респондентите подкрепят обществено приемливи тези по въпроса. След това, когато дадените тези се тестват задълбочено и същите теми са адресирана не толкова директно се получават отчетливи разминавания между декларираната и реалната позиция на интервюираните. Считаме, че тази тенденция е ясно различима и в обществото като цяло.

Деклариращи толерантност Предразсъдъците на обществото
Осиновителите са благородни хора Те трябва да са млади или на средна възраст
Осиновителите трябва да получават подкрепа от Държавата Осиновителите не могат да имат деца и затова осиновяват
Осиновяването е много хуманен акт Стига осиновителите да не са хомосексуални
Осиновените деца не са по-различни от другите деца Ако е от ромски произход вероятно носи „лоши гени“

 Важно е да се отбележи, че подкрепящите тези противоречиви тези са едни и същи хора, сред които има представители от двата пола и от всички представени социално-демографски групи.

 Чести стереотипи

 • Етноса на детето носи гена му;
 • Осиновеното дете се адаптира по-трудно в социалната среда;
 • Осиновеното дете често е по-агресивно от другите деца;
 • Ако осиновеното дете се различава на външен вид от родителите си няма да може да се интегрира в техния социален живот.

Back to Top