Промяна ще ощети осиновените деца и децата от многодетни и приемни семейства при кандидатстването им в първи клас в София

Промяна ще ощети осиновените деца и децата от многодетни и приемни семейства при кандидатстването им в първи клас в София

Коментарите са изключени за Промяна ще ощети осиновените деца и децата от многодетни и приемни семейства при кандидатстването им в първи клас в София

Столичният Общински съвет предлага промени в системата за прием на ученици в първи клас, като основен мотив за това е Решение № 440/20.12.2017 г. на Комисия за защита от дискриминация, според което част от социалните критерии са дискриминационни.

Според предложените промени изцяло ще отпаднат допълнителните 20 точки за осиновените деца, както и тези от многодетните семейства.

Освен това според новите критерии за местоживеене децата ще бъдат разделени на групи от Първа до Четвърта. Най-голям брой точки ще се дават на деца с постоянен/настоящ адрес, който е в прилежащия на училището район и не е променян повече от 3 г. (Първа група). Разпределението в съответната група зависи от периода, от който детето живее на този адрес. Сега действащата система за прием в първи клас е обвързана с местоживеенето на родителите. В случай, че едно дете бъде осиновено на възраст близка до тази за тръгването му в първи клас, то след осиновяването неговия постоянен адрес неминуемо ще бъде променен. Така детето задължително ще попадне в по-неблагоприятните трета или четвърта група, независимо че адресът на неговите родители би дал по-голямо предимство. Вероятно това е пропуск, заради който Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ настоява да бъде намерено най-доброто решение, без да се налага положителните промени за едни деца да ощетяват други.

От Проекта за изменение може да се запознаете с останалите промени, новите разделения на прилежащите към училищата райони, мотивите на Стиличния общински съвет, както и становищата на други родители, изразили позицията си. Текстът е отворен за обществено обсъждане до 05.02.2018 г.

Back to Top