Промени в семейните помощи за деца, касаещи и самотните родители-осиновители

Промени в семейните помощи за деца, касаещи и самотните родители-осиновители

Коментарите са изключени за Промени в семейните помощи за деца, касаещи и самотните родители-осиновители

От 01.01.2023 г. влиза в сила изменение в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД).  Промяната дава право на самотните родители-осиновители да получават:

  • месечна помощ за отглеждане на дете до 1 г. (чл. 8, ал. 4) и
  • месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 г. възраст (чл. 7, ал. 20)

независимо от дохода на семейството.

Размерът на помощите се определя със Закона за държавния бюджет (ЗДБ) за съответната година. До приемане на Бюджет за 2023 г. важат размерите за 2022 г. Помощта за отглеждане на дете до 1 г. е 200 лв. месечно; за отглеждане на дете до завършване на средно образование зависи от броя на децата в семейството:

1. за семейство с едно дете – 50 лв.;

2. за семейство с две деца – 110 лв.;

3. за семейство с три деца – 165 лв.;

4. за семейство с четири деца – 175 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

От учебната 2023/2024 г. еднократна помощ ще получават семействата на ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас (чл. 10а и чл. 10б от ЗСПД). Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството. Размерът ѝ се определя в Закона за държавния бюджет. За учебната 2022/2023 г. е 300 лв. на дете.

 

Back to Top