„Правото да познаваш своя произход- лицата на осиновяването“ становище на БАОО

„Правото да познаваш своя произход- лицата на осиновяването“ становище на БАОО

Коментарите са изключени за „Правото да познаваш своя произход- лицата на осиновяването“ становище на БАОО

По неофициална статистика над 2 милиона българи са част от темата осиновяване. Тема, която десетилетия бе табу в обществото ни.

Личните житейски истории на родители, осиновили деца и осиновени хора и до днес са обект на съседски коментари и грубо вмешателство. Въпреки съществуващата в Наказателния кодекс „тайна на осиновяване“ проучванията на Българската Асоциация Осиновени и Осиновители сочат, че в България тя все още грубо се разкрива пред осиновените деца и много често в неподходящ момент от неподходящи хора, което предизвиква преживяване на стрес и оставя трайни следи на психично страдание у тях.

Форумът „Правото да познаваш своя произход- лицата на осиновяването“, има за цел да насочи общественото внимание към правото на осиновените хора да познават своя биологичен произход.

Обръщаме се към държавните институции с молба за променя в законодателството, която да гарантира правото на осиновените да получават информация за биологичен произход без да се налага да доказват в съда защо им е необходимо да познават произхода си. Сега действащата уредба е изключително оскъдна и същевременно твърде рестриктивна, за запазване тайната на осиновяване, по-скоро информацията за биологичния произход, тъй като за болшинството осиновени самият факт на извършеното осиновяване не е тайна.

Въпреки препоръката към България от Съвета по правата на човека на ООН за „Въвеждане на законодателство, което забранява тайната на осиновяването и гарантира правото на детето да знае своя произход“, тайната на осиновяването спрямо осиновените, продължава да е регламентирана законово и да се практикува.

За запазване на „тайната”, произходът и роднинските връзки на детето се скриват и/или заличават, което нарушава правата му, гарантирани от чл. 8 на КООНПД, а именно правото му на запазване на самоличността, гражданството, името и семейните му връзки.

Не се събира и съхранява важна за произхода на детето информация и такава, свързана с медицинските обстоятелства около него, включително и генетична предразположеност, което изкривява снемането на анамнеза при здравно обслужване.

Процедурата по единствената уредена от законодателството възможност за установяване на биологичния произход (чл. 105 СК), протича бавно и продължително във времето и единствено по съдебен път.

В сравнение с първоначалните няколко години от прилагането ѝ, през последните 4-5 години е налице открояваща се тенденция към увеличаване на производствата по чл.105 от СК, както и въобще на търсещите информация за произхода си осиновени лица (по данни от практиката на БАОО и сродни организации) – средно около 100-150 годишно. В Интернет са качени над 7000 обяви на търсещи своя биологичен произход или своите осиновени деца, братя и сестри. 70% от тях са публикували лични снимки, историята си и дата на раждане с надеждата да бъдат разпознати.

Обобщено мотивацията е най-често свързана с желание за узнаване на собствените корени, на обстоятелствата, при което дадено лице е родено и е преминала част от детството му, за евентуални наследствени особености или обременености от значение за неговия по-нататъшен живот и здраве.
Здравословно състояние на осиновените или техните деца и необходимостта от снемане на фамилна анамнеза при диагностика и лечение. Не са редки случаите и когато търсенето на информация за биологичния произход се свързва със законодателно установените пречки за брак с роднини по произход до определена степен на родство.

Резултатите от прилагането на чл.105 от СК в производствата са в посока на преобладаващо отхвърляне на молбите на осиновените – около 90 % от постановените съдебни актове. Мотивите за отхвърляне на молбите най-често са свързани с преценката на съда за липсата на важни причини, налагащи разкриване на информация за биологичния произход, като за неоснователни такива се считат както психоемоционалното състояние на осиновените, така и изтъкнати от тях причини от здравословно естество и фамилна обремененост.

Практиката показва и множество случаи на не съхранени данни и дела в съда, подменени имена или дати на раждане в ЕСГРАОН, издаден смъртен акт при живо дете и много други.
Всички истории, които ще ви покажем днес, са на хора, които се намират в залата в момента и могат лично да отговорят на въпросите ви. Те са тук защото искат да покажат колко е важно за осиновените и биологичните родители и роднини да се познават.

10986458_1624533037824080_5325352744983840425_o11750725_1624518724492178_8589843558978553232_n10904603_1624528057824578_4191037422079032311_o11204955_1624518477825536_5200080668549261117_n

http://bnr.bg/radiobulgaria/post/100583307/pravoto-da-poznavash-svoa-proizhod-licata-na-osinovavaneto#st_refDomain=www.facebook.com&st_refQuery=

Back to Top