Петиция в подкрепа на целеви отпуск за осиновяване

Петиция в подкрепа на целеви отпуск за осиновяване

Коментарите са изключени за Петиция в подкрепа на целеви отпуск за осиновяване

С настоящата петиция, ние родителите, осиновили деца и кандидат-осиновители с подкрепата на Българска асоциация snimka_petitsiya“Осиновени и осиновители” (БАОО), бихме искали да обърнем внимание на проблемите, свързани с майчинството при осиновяване. Сега действащото законодателство ни поставя в неравностойно положение и лишава голяма част от осиновителите от възможността да отглеждат нормално децата си, когато те имат най-голяма нужда от нас, а именно в първите дни след осиновяването. Целта ни е да съберем широка подкрепа за приемане на законодателни промени, които да гарантират правата на родителите, осиновяващи деца

Ние, родители, осиновили деца считаме, че положението, в което действащото законодателство ни поставя като родители, ни прави безкрайно ощетени и дискриминирани. Желанието ни е това да се промени и да ни бъде гарантирано правото да отглеждаме спокойно децата си, както и да се стимулират българските граждани да осиновяват и поемат грижата за изоставените деца.

Кодексът на труда (чл. 163, ал. 1) и Кодексът за социалното осигуряване (чл. 49, ал. 1) регламентират възможността на майките, родили и отглеждащи децата си, да ползват т.нар. платено майчинство (90% от брутното трудово възнаграждение или осигурителния доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство)за период от 365 дни след раждане на детето. Този финансово обезпечен период предоставя на семейството възможност спокойно да отгледа детето си през неговата първа година. Като родители-осиновители съвместният живот с децата ни започва месеци, а в немалко случаи и няколко години, след тяхното раждане. Ние обаче също се нуждаем от време, в което да можем пълноценно да полагаме грижи за нашите децата в периода веднага след осиновяването им.

Оценяваме положителните промени, които се извършиха в регламентирането на майчинството при осиновяване. Това даде възможност при осиновяване на деца между 2 и 5 г. да се ползва една година платено майчинство. Проблемът все още остава нерешен за деца на възраст, по-малка от 2 г. Съгласно действащото законодателство в тези случаи майките-осиновителки се ползват с правата на майките, родили и отглеждащи децата си, но до навършване на съответната възраст на детето (чл. 163, ал. 6 и чл. 164 ал. 1от Кодекса на труда). Осиновяванията на деца на възраст, по-малка от 1 г., са много малко, сравнено с общия им брой. Според закона при липса на съгласие за осиновяване от биологичните родители (нотариално заверена декларация), детето може да бъде вписано в регистрите за осиновяване, ако в 6-месечен срок то не е потърсено от биологичното си семейство (чл. 93, ал. 2 от Семейния кодекс). Следват поредица от процедури по вписване на детето в регистрите, избор на осиновители, дело за осиновяване и влизане на съдебното решение в сила, което също отнема време. В резултат на това много малка част от майките-осиновителки могат да се възползват от платения отпуск за отглеждане на дете до 1 г. Тогава влизаме в хипотезата на отпуск за отглеждане на дете от 1 до 2 г., при което към настоящия момент месечното обезщетение е 340 лв. Най- честа е практиката на осиновяване на дете, близо до 2-годишна възраст, когато майката може да ползва съвсем кратък отпуск. Това ни поставя в изключително неравностойно положение. За децата, отглеждани без родителска грижа, в първите месеци и години от живота им е особено важно да създадат здрава и хармонична емоционална връзка с новото си семейство и периодът след осиновяването е от голямо значение в този процес. Децата натрупват дефицити и преодоляването им изисква време. В много случаи е необходима намесата на специалисти –  психолози, логопеди, рехабилитатори, както и пълното отдаване на поне един от родителите, за да се подпомогне адаптацията и да се преодолеят липсите. Ето защо за нас е важно да бъде гарантирано правото ни да отглеждаме децата си, както това е предвидено за родителите, отглеждащи биологичните си деца след тяхното раждане.

В случаите на осиновяване на деца над 5 г. законът не предвижда платено майчинство. Съгласно действащите нормативи, децата в такава възраст трябва да посещават предучилищна група или училище, когато са над 7 г. Независимо от задължителната учебна програма, на родителите на тези деца също следва да се предостави възможност за определен период от време да ползват отпуск, за да се грижат за децата си.

Като сме взели под внимание нуждите на децата според тяхната възраст и действащите нормативни правила, сме групирали нашите искания за промени в законодателството по следния начин:

       I. За деца от 0 до 5-годишна възраст:

1. Майката-осиновителка да има право на отпуск за отглежданена дете при осиновяване – 2 години, считано от датата на влизане на решението в сила, като през първата се изплаща обезщетение 90 % от осигурителния доход, а за втората – полагащото се обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 г.;

2. Вторият родител да има право на 15 дни платен отпуск от взимане на детето.

       II.  За деца над 5-годишна възраст:

1. Майката-осиновителка да има право на отпуск за отглеждане на дете при осиновяване – 1 година от датата на влизане на решението в сила с обезщетение 90 % от осигурителния доход, без ограничения във възрастта на детето;

2. Вторият родител да има право на 15 дни платен отпуск от взимане на детето.

Считаме, че тези от нас, които покриват изискването да се осигуряват за общо заболяване и майчинство, имат пълното право да ползват и получават парични обезщетения при отглеждане на осиновено дете, съгласно по-горе поставените искания.

По данни на НСИ, живо родените в България деца през 2014 г. са 67 585 , а през последните 3 г. осиновяванията не надхвърлят 750 годишно, което е около 1,1% от общия брой родени деца. В случай че всички родители, ползващи майчинство за осиновяване, са се осигурявали на максимален осигурителен доход (което вероятно не е така), общата сума на тези обезщетения за първата година след осиновяването ще бъде около 21млн. лв. Считаме, че тази сума няма да повлияе съществено на бюджета на общественото осигуряване, но би дала възможност на осиновителите да се възползват от правото да отглеждат нормално децата си.

От 2016 г. официално е регламентирано и правото на еднократна помощ при осиновяване на дете. Съгласно Закона за държавния бюджет за 2016 г., тя е в размер на 250 лв. (като за първо родено дете). Настояваме да бъдат направени промени, с които еднократната помощ при осиновяване да се изравни с тази при раждане на дете с оглед на поредността на детето в семейството. Помощта да се ползва в срок от 1 г. от влизане на решението за осиновяване в сила.

Надяваме се нашите искания да бъдат уважени и същите да бъдат приети възможно най-скоро.
Може да ни подкрепите, подписвайки петицията на в линка:

http://www.peticiq.com/138745

Интервю за БНР Бургас 10.03.2016г на  Желязка Иванова

Back to Top