Обръщение на осиновени хора, търсещи своя биологичен произход, публикували обяви в Национален Интернет Регистър „Къде си?“, Българска Асоциация Осиновени и Осиновители

Обръщение на осиновени хора, търсещи своя биологичен произход, публикували обяви в Национален Интернет Регистър „Къде си?“, Българска Асоциация Осиновени и Осиновители

Коментарите са изключени за Обръщение на осиновени хора, търсещи своя биологичен произход, публикували обяви в Национален Интернет Регистър „Къде си?“, Българска Асоциация Осиновени и Осиновители

Форум „Правото да познаваш своя произход – лицата на осиновяването”

21 юли 2015, Иванка Йотова, търсеща своите биологични родители, прочете искане на всички осиновени хора желаещи да открият своя произход

 

Ние, осиновените, които днес нямаме възможността лично, с присъствието си да подкрепим каузата за правото на достъп до информация за биологичния ни произход, излагаме писмено нашето становище.

Настояваме да се гарантира правото ни да имаме достъп до информация за биологичен произход без важни обстоятелства да налагат това!

В процеса на търсене ставаме обект на несериозно отношение на някои институции и общини, подигравки, не зачитане на гражданските ни права и отказ за предоставяне на информация полагаща ни се по законен път.10389132_980860525292087_8056126227359229495_n

Заведените дела по чл.105 от СК се водят трудно, протичат бавно и продължително във времето. Често в архивите липсват делата за осиновяване, данни за биологични родители, данни за първичен акт за раждане и други важни за разкриването на биологичния ни произход документи. 90% от заведените дела приключват с отказ за достъп до информация, като съда приема за неоснователни причини както психоемоционалното състояние на осиновените, здравословното състояние, фамилната обремененост и установените пречки за брак с роднини по произход.

Въпреки разпореждането на съдебните власти, се случва служители на служба ЕСГРАОН към някои общини да не оказват съдействие и укриват или заличават важна информация за раждането и биологичните ни родители. Натъкваме се на подмяна на имена, дати на раждане и издаване на смъртен акт на живо родени деца, които вече откриха своите биологични родители.

Желанието ни е да познаваме биологичния си произход, да се познаваме с биологичните си братя и сестри.

Обръщаме се към всички държавни институции на България с молба да се създаде Държавен Единен Регистър за осиновени и биологични родители, в който да се вписват данните и актуален адрес на биологичните родители, желаещи да бъдат намерени от своите осиновени деца, след навършване на пълнолетието им.

Ние очакваме вашето решение да бъде в посока на гарантиране правото ни да познаваме своя биологичен произход.

Биологични майки и роднини от Национален електронен регистър „Къде си?“, БАОО

www.baoo-bg.org

Back to Top