Обръщение на биологични майки и роднини

Обръщение на биологични майки и роднини

Коментарите са изключени за Обръщение на биологични майки и роднини

Форум „Правото да познаваш своя произход – лицата на осиновяването”

21 юли 2015, Петя Момчилова, търсеща биологична майка изчете обръщение на биологичните майки и роднини, които не могат да присъстват в залата

Ние, биологичните майки и роднини, които днес нямаме възможността лично, с присъствието си да подкрепим осиновените в борбата за правото на достъп до информация за биологичния произход на осиновените, излагаме писмено нашето становище.

Настояваме да се даде правото на осиновените пълнолетни хора да имат достъп до информация за техния биологичен произход без важни обстоятелства да налагат това! Независимо по какви причини сме се отказали от децата си – икономически, социални или под натиск на родителите 11707532_980860491958757_8208864879364398507_nни, ние не сме преставали да мислим и страдаме за тях. Искаме да знаем живи ли са, здрави ли са, осиновени ли са. Искаме да знаем техните желания и нужди! Нямаме за цел да разбиваме семейства, да ги отнемаме от техните родители или грубо да нахлуваме в живота им. Те си имат родители и семейства, както и повечето от нас имаме семейства и други деца. Желанието ни е да познават биологичния си произход, да се познават с биологичните си братя и сестри.

Обръщаме се към всички държавни институции на България с молба да се създаде Държавен Единен Регистър за осиновени и биологични родители, в който да се вписват данните и актуален адрес на биологичните родители, желаещи да бъдат намерени от своите осиновени деца, след навършване на пълнолетието им.

Подкрепяме осиновените да имат правото да познават своите корени, произход и история, да знаят кои са!

Ние очакваме вашето решение да бъде в посока на гарантиране правото на децата да познават своя биологичен произход.

 

Биологични майки и роднини

www.baoo-bg.org

Back to Top