Нов закон в Канада дава на осиновените хора право на достъп до информация за биологичния произход

Нов закон в Канада дава на осиновените хора право на достъп до информация за биологичния произход

Коментарите са изключени за Нов закон в Канада дава на осиновените хора право на достъп до информация за биологичния произход

През юни 2017 г. Националното събрание на Квебек (Канада) прие закон, който влиза в сила на 16 юни 2018 г. и дава на осиновените хора право на достъп до информация за биологичния им произход.

За да се разбере напълно значението на промените в законодателството е необходимо да припомним, че разпоредбите, приети през 1960 г., са предвиждали строга поверителност на документите по осиновяването. Целта на тази абсолютна тайна е била да защити децата и осиновяващите родители от намеса на биологичните родители в живота им. От началото на 70-те години на миналия век се засилва натиска за даване на достъп до произхода, което днес се разглежда като право на всеки човек. В отговор на тази промени в нагласите започва процес на облекчаване на правилата с изменения през 1982 г. и отново през 1994 г. Последва кампания за съществени промени по отношение правото на достъп до произхода. Създаден е мултидисциплинарен комитет и резултатите от неговата работа по темата са използвани от юристите за изготвяне на новия регламент. Целта е да бъдат зачетени правата както на осиновените хора, така и на биологичните родители.

Според новия закон осиновените хора имат право да познават своя произход и самоличността на биологичните им родители, както и да получат информация, позволяваща им да се свържат с тях. От друга страна биологичните родители могат да регистрират „вето“ върху разкриването на идентичността им в период на 1 г. от раждането на детето. След изтичането на този срок те нямат да могат да се възползват от тази възможност. Законът разглежда и заварените случаи на осиновяване преди влизането в сила на новия регламент. Тогава едногодишния срок за заявяване на вето от страна на биологичните родители започва да тече от датата на влизане на закона в сила. В случай, че вето не е регистрирано осиновените хора имат право на достъп до документите по осиновяване, ако го заявят.

Новият закон ще бъде приложим и за деца, родени в Квебек (Канада), но осиновени извън страната.

Опитът от Квебек е част от световната тенденция за признаване правото на осиновените хора на достъп до информация за биологичния им произход и най-важното – ефективно прилагане на това право чрез работещи законови и практически разпоредби.

Източник: International Reference Center for the Rights of Children Deprived of their Family – ISS

Back to Top