Началото

„И най-дългото пътешествие започва с първата крачка.“ – Лао Дзъ

Уеб сайта БАОО бе създаден през 2004 г. от специалистите работещи в Българската асоциация “Осиновени и осиновители”

Както знаем първите крачки са най-трудни и стават по-трудни, когато се правят в среда в която темата осиновяване през последните десетилетия е била тема табу.

БАОО работи вече единадесет години подпомагайки родители, пристъпили към осиновяване и осиновени хора, издирващи своя произход. В резултат на дейността на организацията, в страната постепенно се създава общност от семейства, осиновили деца, които взаимно се подкрепят и обменят добри практики за отглеждане и възпитание на децата.

Back to Top