Национален информационен ден за Осиновяването 29.09.2015 г.

Национален информационен ден за Осиновяването 29.09.2015 г.

Коментарите са изключени за Национален информационен ден за Осиновяването 29.09.2015 г.

Българска Асоциация Осиновени и Осиновители – БАОО, обявява 29.09.2015 г. за Национален информационен ден за осиновяването
Към тази инициатива се присъединиха социални работници, психолози, педагози и други специалисти, работещи с деца и родители в градовете София, Бургас, Видин, Велико Търново, Габрово, Димитровград, Пазарджик, Панагюрище, Разград, Радомир, Русе, Чирпан, Шумен, Ямбол

Българска Асоциация Осиновени и Осиновители – БАОО е единствената организация в България, поставила си за цел да подпомага родители, пристъпили към осиновяване и осиновени хора, издирващи своя произход. В резултат на дейността на организацията вече единадесет години в страната постепенно се създава общност от семейства, осиновили деца и осиновени хора, които взаимно се подкрепят и обменят добри практики за отглеждане и възпитание на децата. БАОО работи и в посока на подготовка на екипи от специалисти в страната за работа с групи за взаимопомощ на кандидат-осиновители и осиновители.
20150915_153141-169x300Наша мечта е да спомогнем за по-толерантното и цивилизовано отношение към осиновяването.
Националният информационен ден за осиновяването е колективно усилие на специалистите и семействата, осиновили деца в цялата страна. Подкрепата от бизнеса, отделните граждани, представители на местните власти и неправителствени организации и организираните от тях събития на местно ниво, могат да помогнат за по-добрата осведоменост по въпросите на осиновяването, и повишаване на имиджа на осиновяването у нас.
Наше желание е заедно да променим нагласите към осиновяването у нас и да повлияем върху това този процес да се случва по по-добър начин.
Ключови цели през 2015 г. ще са този ден:
• да обърне общественото внимание върху темата – осиновяване
• да спомогне за подобряване на имиджа на осиновяването и правенето на стъпки в посока на улесняване/ разясняване на самия процес
• да популяризира услугите за предоставяне на помощ и подкрепата на деца и родители.
В периода 28-30.09.2015 г. в цялата страна в Центрове за обществена подкрепа, Комплекси за социални услуги, общини и специални щандове са предвидени срещи на родители, осиновили деца, раздаване на листовки, дни на отворените врати за осиновяването, беседи, прожекция на тематични филми и много празници и игри за родители и деца.

Присъединяват се и от ДАЗД чрез консултации и подкрепа в отделите в страната. В Парламента ще се включи и лично госпожа Ева Жечева, председател на ДАЗД (Държавна агенция за закрила на детето).
20150918_114346-169x300

Министър Ивайло Калфин направи специален видео запис в подкрепа на инициативата на БАОО, който ще бъде публикуван на страницата на МТСП на 30.09.15 г.

Събитието на 30.09.2015 г. (сряда) от 11.00 ч. в северното фоайе, в сградата на Парламента пл.“Народно събрание“ №2. ще включи министри и депутати.
Заедно ще засадим в саксия няколко семенца, вградени в универсалния символ на осиновяването. Ще „осиновят“ посаденото цвете и ще го отнесат със себе си, за да го отгледат в своята работна среда.
Участниците ще споделят с журналистите, какво
е за тях осиновяването, като по този начин ще покажат съпричастност и ще дадат пример, че осиновяването на дете е щастие, обич и грижа.
Цветето „говори“ и всеки осиновител ще получи посланието му.Как се казва цветенцето, от какъв произход е, какво обича и как да се грижат за него. След една година БАОО и adoption-symbol-f3-jpeg-5-300x239журналисти ще посетят осиновителите и осиновеното цвете, за да разберат как се чувства то, колко е пораснало и заедно да се снимат.
Универсалния символ на осиновяването е триъгълник, олицетворяващ връзката между детето, биологичните му родители и осиновителите. Сърцето е любовта, която ги свързва заедно.

Back to Top