МТСП даде ход на промени, регламентиращи 1 г. майчинство при осиновяване на всички деца на възраст до 5 г.

МТСП даде ход на промени, регламентиращи 1 г. майчинство при осиновяване на всички деца на възраст до 5 г.

Коментарите са изключени за МТСП даде ход на промени, регламентиращи 1 г. майчинство при осиновяване на всички деца на възраст до 5 г.

След години активни действия, срещи с институции, заведени жалби в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и сигнали от родители, търсещи защита правата на децата си, борбата на БАОО за регламентиране на целеви отпуск при осиновяване е с още една голяма стъпка напред. МТСП даде ход на промени, които предвиждат майчинство от 365 дни при осиновяване на дете до 5 г., сравнимо с това при раждане. Промяната в законодателството ще даде възможност на всички родители, които осиновяват деца до 5 г. (досега тази възможност имаше за осиновяване на дете от 2 до 5 г.), да прекарат пълноценна една година с техните деца, но до навършване на 5 г. от детето.

Проектозаконът и заявеното намерение на МТСП да се съобрази с препоръката на КЗД е положителен знак в посока защита правата на осиновените деца и техните родители. Все още обаче остава нерешен въпроса за майчинството при осиновяване на деца на възраст над 5 г. както и втора година отпуск за отглеждане на дете, който в момента е частично уреден за децата, осиновявани под 1 г.

В мотивите си към предложените промени водещият аргумент на МТСП е „Гарантиране равни права на лицата, които осиновяват деца до 5-годишна възраст“. В случаите на осиновяване на деца над 4 г., когато са възможни хипотези на минимален отпуск, тези права съвсем не са равни и защитени. Пълноценно прекараното време с родителите в първите месеци и година след осиновяването е най-ценния ресурс, от който децата имат нужда, за да им е осигурен добър старт и успешна адаптация в новата среда. Именно заради това БАОО настоява отпускът за осиновяване да бъде ЦЕЛЕВИ от момента на осиновяване, а не обвързан с възрастта на детето.

Проектозаконът за изменение на Кодекса на труда е предложен за обществено обсъждане на Портал за обществени консултации към Министерски съвет. В срок до 11.01.2018 г. имате възможност да коментирате, за да се обърне внимание на реалните нужди на всички деца, които се осиновяват и се постигне адекватна промяна.

 

 

Back to Top