Комплекс за социални услуги за деца и семейства Пловдив

Комплекс за социални услуги за деца и семейства Пловдив

Коментарите са изключени за Комплекс за социални услуги за деца и семейства Пловдив

Групи за подкрепа на осиновители – целта е да се помогне на осиновителите да се почувстват сигурни в решението си, да споделят опит и да си оказват взаимопомощ в отглеждането и възпитанието на децата, да се предават добри практики.

http://decaisemeistva-plovdiv.org/

Център за обществена подкрепа, ул. „Неофит Бозвели” 38

Директор Недка Петрова, тел. 032 658 152, 0888257722

Ръководител ЦОП Златка Чанева, тел. 032 658 150, 0884 100 805

Ръководител екип „Деинституционализация” Татяна Каназирска, тел. 032 658 150, 0884 100 379

е-поща: ksu_decaisemeistva@abv.bg

Back to Top