КЗД се произнесе в защита на децата, осиновени над 5 г. възраст

КЗД се произнесе в защита на децата, осиновени над 5 г. възраст

Коментарите са изключени за КЗД се произнесе в защита на децата, осиновени над 5 г. възраст

С решение от 12 юли 2018 г. Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се произнесе в защита на децата, осиновени на възраст над 5 г., и правото на адекватен отпуск по майчинство за техните родители.

Какво се случи?

Помните ли историята на Маугли в големия град , в която една смела жена ни сподели какво е да осиновиш дете на 7 г.? През септември 2017 г. тази майка подаде жалба до КЗД с мотив, че е дискриминирана по признак възраст и е лишена от правото на отпуск по майчинство и възможността да прекара време с детето си веднага след осиновяването му. Месеци по-рано БАОО също бе сезирала КЗД за пропуските в регламентацията на майчинството при осиновяване, вкл. и за децата над 5 г.

Според решението на КЗД е налице по-неблагоприятно третиране на родителите, осиновили деца над 5 г., спрямо останалите родители-осиновители, както и непряка дискриминация по признак „възраст“.

Какво следва?

КЗД препоръчва на Министъра на труда и социалната политика и на Министерския съвет да предприемат съответните мерки с оглед ангажиментите на страната по Конвенцията на ООН за правата на детето, с които да създадат условия за изравняване на възможностите на родителите, осиновители деца над 5 г., с тези на родителите, осиновили деца на възраст под 5 г., за да бъдат спазени висшите интереси на детето.

В момента тече 14 дневен срок за обжалване на решението.

Back to Top